Aandacht voor bewaren loont!

Aviko Potato heeft tijdens de bewaring van afgelopen oogst een onderzoek uitgevoerd naar bewaarverliezen. Van één partij aardappelen zijn krimpmonsters gemaakt die bij verschillende telers in de bewaring zijn gebracht.

Lees meer

Tips bij rooien en inschuren fritesaardappelen

Een goed bewaarrendement begint bij het zorgvuldig rooien en inschuren. Beschadigingen en blauwe plekken hebben grote invloed op het rendement van de bewaring én dat van de fabriek.

Lees meer

Vlotte aflevering bij Limburgse telers Geraats

De broers Bert en Johan Geraats in het Limburgse Baexem telen jaarlijks 25.000 ton aardappelen. Goed voor 100 miljoen porties friet. Dit jaar kozen ze voor de rassen Fontane, Zorba en het nieuwe ras Lady Amarilla. Fontane gaat de bewaring in, Zorba en Lady Amarilla werden afland geleverd. ,,De afspraken die we rondom de planning met Aviko Potato maken zijn heel praktisch’’, volgens Johan Geraats. ,,En de afwikkeling na de levering verloopt soepel.’’

Lees meer

Oogst 2015 koerst af op gemiddelde opbrengst

Terwijl de vroege aardappelrassen in Flevoland inmiddels zijn doodgespoten en de oogst ervan is gestart, staan de latere rassen in Flevoland en Zuidwest-Nederland er nog groen op. Ondanks het koude voorjaar, de droogte en de plaatselijke extreme regenval, verwachten de buitendienstmedewerkers Manfred van ’t Erve en Jan-Willem de Weert van Aviko Potato een opbrengst die in lijn ligt met het meerjarig gemiddelde, maar met een lager onderwatergewicht dan gemiddeld.

Lees meer

Praktische bewaartips voor lange bewaring

Hoog Droge Stof aardappelen zijn bewaarbaar tot en met juni zonder dat er versuikering optreedt. Dat blijkt uit onderzoek van het praktijknetwerk ‘Versterking Rixona keten’ waarin Aviko Potato participeert. Beter rooien (met minder beschadiging) levert bovendien extra rendement op voor zowel de teler als de verwerkende industrie. Want minder beschadiging leidt tot minder bewaarverlies en dus meer tonnen product van hogere kwaliteit.

Lees meer

Houd schilbrand uit de schuur!

Aviko Potato constateerde vorig seizoen relatief veel gevallen van schilbrand bij aardappelen, vooral van het ras Innovator. Als teler kunt u deze aantasting voorkomen. De werkzame stof maleïne-hydrazide (in de volksmond MH), is daarvoor het aangewezen middel. Het wordt tijdens de teelt al toegepast.

Lees meer

Nieuw Extranet voor telers in augustus online

Vanaf begin augustus 2015 kunnen telers de meeste relevante documenten vinden op het vernieuwde Extranet van Aviko Potato. Dit nieuwe portaal is sneller en biedt meer mogelijkheden dan het huidige systeem. Telers krijgen binnenkort via de mail bericht.

Lees meer

Proefrooiingen geven realistisch beeld oogstverwachting

Elk jaar start Aviko Potato vanaf week 24 met proefrooiingen van de vroege aardappelrassen. Vanaf week 30 doet ze dat ook voor de hoofdoogst. Elke twee weken worden op maandag en dinsdag op 20 percelen per ras monsters gerooid.

Lees meer

Bodemscan: instructie bodembeoordelen

Op een akkerbouwbedrijf is de beoordeling van de bodem de basis voor het nemen van passende maatregelen voor duurzaam bodembeheer. Het graven van een profielkuil en het invullen van de Bodemscan is daarvoor een geschikt instrument. In een kuil kunnen factoren zoals de beworteling, structuur, en storende lagen worden beoordeeld.

Lees meer

ATC benoemt twee nieuwe bestuursleden

Roelof Jan Wollerich en Jos Derks zijn toegetreden tot de Aardappel Telers Commissie (ATC) van Aviko Potato. Hun benoeming vond plaats tijdens de landelijke ATC-vergadering van 1 juli jl.

Lees meer