“Solide bedrijf met open lijnen”

“Afspraak is afspraak en ze communiceren goed”. Henry van Arendonk heeft z’n typering van Aviko Potato snel geformuleerd. Van Arendonk hecht aan transparantie en degelijke informatie. “Ik spreek mijn buitendienstman maar een paar keer per jaar en dan wil je een gesprek wat er toe doet. Hij is goed geïnformeerd en weet wat hij vertellen kan.” Ook hoger in de organisatie is Aviko Potato goed benaderbaar, vindt van Arendonk.

Lees meer

“Aviko Potato wil met haar contracten nog meer aansluiten op de wensen van de individuele teler”

Afgelopen week is de contractering van Aviko Potato gestart. Aviko Potato biedt een grote variëteit aan contracten: vaste prijscontracten, poolcontracten, fritesgarantiecontracten via de aardappeltermijnmarkt, min/max contracten, dagprijscontracten en komend oogstjaar zelfs een pilot met variabel volume op vaste prijscontract, afhankelijk van de opbrengst. Een breed pakket aan contractvormen waaruit ieder teler zijn eigen keuze kan maken, passend bij de specifieke bedrijfsomstandigheden, het gewenst risicoprofiel en de persoonlijke voorkeur. Voor komend oogstjaar zijn de contracten op een aantal punten gewijzigd.

Lees meer

Goede stemming en mooi op schema in Noordoost Nederland.

Martin Tillema van de buitendienst van Aviko Potato in Noordoost-Nederland bespeurt een positieve stemming onder “zijn” telers. Tillema heeft voornamelijk telers voor de vlokken- en granulaatfabrieken in Warffum en Venray onder zijn hoede. “De aardappelen uit de kuil zijn keurig op schema afgenomen. Dat kunnen de boeren wel waarderen”, meldt Martin. “En dat geldt eveneens voor onze vlotte betaling.” Ook de afname van de aardappelen uit de schuurbewaring ligt op schema en de kwaliteit van de aardappelen is goed. Wel ligt het tarrapercentage iets hoger dan andere jaren en het OWG wat lager maar dat kon ook moeilijk anders met het afgelopen natte najaar.

Lees meer

Praktische tips voor het gebruik van extranet

Het nieuwe Extranet bevat veel praktische informatie voor telers. Maar hoe vindt u de juiste gegevens? We geven graag nog even wat handige tips voor een beter gebruik.

Lees meer

Aviko Logistiek

De primaire taak van de afdeling logistiek van Aviko Potato is dat ze moet zorgen voor voldoende aanvoer van grondstof aan de fabrieken. Daarbij is ze afhankelijk van een aantal externe factoren. Lees hier een paar voorbeelden.

Lees meer

Geen golfballen en glasscherven!

In een partij aardappelen zitten soms voorwerpen die een risico vormen voor de voedselveiligheid, voor de medewerkers of de verwerkingslijn. In het ergste geval wordt de productie stilgelegd, de verwerkingslijn gereinigd en de partij aardappelen ongeschikt verklaard of nog erger, moet eindproduct worden teruggehaald van de consument. U kunt deze problemen voorkomen door alert te zijn bij het afleveren!

Lees meer

Ambassadeur van Aviko Potato in China

Sinds 2008 is Aviko Potato actief in China om de aardappelteelt daar te helpen ontwikkelen. Sinds dit jaar werkt een Chinese aardappelprofessional bij Aviko Potato in Dronten. Zewen Yang (25) vertelt over zijn rol in acht vragen&antwoorden.

Lees meer

Lever teeltregistratie vόόr half december in

Voor telers die na half december aardappelen aan Aviko Potato leveren geldt dat hun teeltregistratie vόόr half december 2015 in bezit van Aviko Potato moet zijn. Bovendien moet een machtiging aan de betreffende keuringsinstantie voor voedselveiligheid zijn doorgegeven. LET OP, u heeft onlangs een nieuw telernummer ontvangen!! 

Lees meer

Af-land pool Aviko Potato komt uit op € 132,- per ton

De af-land pool van Aviko Potato betaalt € 132,- per ton uit voor de geelvlezige rassen en Innovator. De overige rassen scoren € 127,-. Het is voor het derde jaar dat telers hun frites-aardappelen af-land kunnen aanbieden voor deze poolvorm. De belangstelling ervoor is groot. De pool is bedoeld voor aardappeltelers die niet zelf kunnen opslaan, maar ook niet afhankelijk willen zijn van de grillen van de markt tijdens de oogstperiode. Telers combineren deelname in de af-land pool vaak met een vaste prijs contract.

Lees meer

Meer oog voor kwaliteit

Terwijl de Kerst alweer voor de deur staat, herinneren we ons allemaal nog het koude en droge voorjaar van 2015. Als gevolg van de vlotte aanplant en de gunstige omstandigheden vonden de eerste voorverkopen voor de af-land pool op een bescheiden niveau plaats. De aanhoudende koude, gevolgd door een droge zomer, zorgden voor en positieve stemming in juni, juli en augustus.

Lees meer