Aviko pool betaalt historisch hoge prijs

De Aardappel Telers Commissie (ATC) van Aviko Potato heeft voor de aardappelen van oogst 2022 een historisch goed resultaat bereikt. De gemiddelde poolprijs voor de pool zónder voorverkoop komt uit op € 362,72 per ton. De pool mét voorverkoop komt uit op € 312,45 per ton.

Lees meer

Aan de slag met plantgezondheid!

Groeikracht Cosun richt zich in het tweede kwartaal van dit jaar op het thema plantgezondheid: onkruidbeheersing én beheersing van ziekten en plagen. Een effectieve beheersing van onkruid en van ziekten en plagen is immers essentieel voor een duurzame en rendabele teelt. 

Lees meer

Handvatten voor minimale uitspoeling

Gratis webinar - Nitraatuitspoeling en bemestingsruimte blijven belangrijke thema’s voor de akkerbouw. Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan naar de meest effectieve oplossingen die telers tot hun beschikking hebben. Vanuit Groeikracht wil Cosun deze kennis via een gratis webinar aanreiken om vol vertrouwen de uitdagingen van het 7e Actie Programma Nitraatrichtlijn aan te gaan. Het webinar duurt ongeveer een uur. 

Lees meer

Inzet VAVI ten behoeve van derogatie en 7e actieprogramma nitraatrichtlijnen

Naar aanleiding van de brief van Landbouwminister Piet Adema van 20 januari 2023 hebben we onze inzet om consumptieaardappelen op de lijst van wintergewassen te krijgen weer opgepakt, nadat we op 1 december vorig jaar voldoende duidelijkheid hadden gekregen.

Lees meer

Reactie VAVI internetconsultatie Gewaslijsten 7e Actieprogramma

Bekijk de reactie van VAVI betreft de internetconsultatie Gewaslijsten 7e AP vanggewassen en winterteelten in onderstaande document.

Lees meer

Update winterteelten in het kader van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Vorige week heeft LNV de gewaslijst winterteelten gepubliceerd. Cosun en de brancheorganisaties zijn in overleg met het ministerie van LNV over deze gewaslijst. “Net als veel telers hebben wij vragen over deze gewaslijsten. Zowel over suikerbieten, die de opmerking ‘indien laat geoogst’ hebben gekregen, als ook over consumptieaardappelen en cichorei die helemaal niet zijn opgenomen op de lijst.” Begin volgende week zal Cosun haar telers attenderen op en verzoeken gebruik te maken van de internetconsulatie. Zij zullen daartoe gerichte argumenten aandragen. 

Ministerie LNV publiceert lijst winterteelten

Het ministerie van LNV heeft afgelopen vrijdag de voorlopige lijsten met winterteelten en vanggewassen in het kader van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn (kortweg 7e APN) bekend gemaakt.

Lees meer

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn; laat uw stem horen

Tot 12 augustus is het mogelijk een reactie te geven op de wijzigingen in het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit gaat over regels binnen het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Lees meer

Prima sfeer kenmerkt ATC-vergadering

De bekendmaking van een fraaie poolprijs en goede vooruitzichten voor de aardappelsector in de toekomst zorgden voor een prima sfeer tijdens de jaarvergadering van de Aardappel Telers Commissie van Aviko Potato. Smeuïge inleidingen van twee Zuiderburen en een smakelijk foodtruck festival zorgden voor een passende omlijsting.

Lees meer

Positieve vooruitzichten voor de aardappelteelt en Aviko

De positieve toon van de ATC-vergadering werd na de bekendmaking van de poolprijs voortgezet in de presentatie van Dick Zelhorst, directielid bij Aviko en verantwoordelijk voor Agro en Supply.

Lees meer

Subcategorieën

4 juli: ATC jaarvergadering, Dronten