Tot 12 augustus is het mogelijk een reactie te geven op de wijzigingen in het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit gaat over regels binnen het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

De maatregelen uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn kunnen met name op zand en lössgrond tot belemmeringen in de teelt van suikerbieten, aardappelen en cichorei leiden.  We roepen u op om gebruik te maken van deze internetconsultatie. Dat kan door naar  https://www.internetconsultatie.nl/bgmbal/reageren te gaan en daar uw opmerkingen te plaatsen.

Als we als Aviko Potato telers en Cosun gezamenlijk onze stem laten horen, zijn we als keten duidelijker zichtbaar. Samen sterk voor aansluiting van regelgeving bij de boerenpraktijk!

Meer informatie en de Cosun zienswijze vindt u op de website van Cosun Groeikracht, klik hier