Een lastig jaar en het is nog niet voorbij…

AndreBroezeColumn ATC-voorzitter
André Broeze
augustus 2020

 Andre Broeze zag dat de coronacrisis alle houvast voor de afzet van frietaardappelen in een keer wegvaagde. Er kwam langdurige onzekerheid voor in de plaats. En dat blijft nog wel even zo.

Lees meer

Contractbesprekingen 2020 lastiger dan ooit

AndreBroezeColumn ATC-voorzitter
André Broeze
februari 2020

Zelden hebben aardappeltelers voor zoveel ingrijpende uitdagingen gestaan als voor het komende teeltseizoen. Het wegvallen van CIPC en Reglone betekent dat telers bij de aanpak van de loofdoding en de bewaring nieuwe wegen moeten bewandelen en geconfronteerd worden met onzekerheid en kostprijsverhoging.

Lees meer

Gebruik de belangrijkste machine goed!

JosDerks2Column ATC lid
Jos Derks
december 2019

In de vorige ATC-column heeft collega Jacob Branderhorst uitgebreid stilgestaan bij de oogstperikelen op de klei. Ik wil deze lijn graag voortzetten maar dan vanuit het perspectief van de telers op het zand. En dan met name de telers in het Zuidoosten die meedraaien in de aflandpool.

Lees meer

Wie draagt het (oogst)risico?

JacobColumn ATC-lid
Jacob Branderhorst
november 2019

Het is herfst 2019 en het geduld en de zenuwen van aardappeltelers op de klei worden flink op de proef gesteld. Na weken van stilstand door de overvloedige neerslag, zijn anderhalve week geleden de rooimachines weer aarzelend begonnen, vaak tussen de buien door.

Lees meer

We hebben elkaar nodig

Marcel van LierColumn ATC-lid
Marcel van Lier
september 2019

Goed nieuws vorige week voor Aviko: onze coöperatie Cosun geeft groen licht voor de bouw van een nieuwe fabriek in het zuiden van België. Met de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit speelt Aviko in op de jaarlijkse groei van de mondiale fritesconsumptie van 4%. 

Lees meer

Alles beweegt!

henkColumn ATC-lid
Henk Meijer
juli 2019

 

Toen ik zat na te denken over een onderwerp voor deze column heb ik eerst mijn vorige column nog eens terug gelezen. Die ging over verandering en hoe je daar mee om kunt gaan. Van verandering is het maar een kleine stap naar beweging. Of we het willen of niet, de wereld om ons heen is permanent in beweging.

Lees meer

Akkerbouw steeds meer in een spagaat

Roelof Jan Wollerich webColumn ATC-lid
Roelof-Jan Wollerich
mei 2019

 

Mijn eerste column begin 2016 had als kop “De pieper piept” en ging onder andere over mijn fytosanitaire zorg in de aardappelteelt. Bijna drie jaar later moet ik concluderen dat het misschien ook wel de teler is die alle reden heeft om te piepen.  

Lees meer

“Zuid-Amerika biedt kansen maar ook risico’s”

Hilchard Column ATC-lid
Hilchard Waalkens
februari 2019

 

Midden januari zijn we met een delegatie van Aviko Potato en Aviko op studiereis geweest naar Argentinië en Brazilië. Als ATC informeren we ons graag over wat er in de verschillende werelddelen gebeurt dat interessant kan zijn voor een frietfabrikant. Brazilië en Argentinië hebben een aantal dingen gemeen.

 

Lees meer

"Lessen trekken uit uniek seizoen"

AndreBroezeColumn ATC-voorzitter
André Broeze
november 2018

 

Andre Broeze kreeg direct na zijn aantreden als ATC-voorzitter een uitzonderlijk teeltseizoen voor z’n kiezen. Hij vindt dat alle partijen goed moeten nadenken hoe we de ervaringen van 2018 gaan gebruiken. Niet alleen bij de contractering maar ook in ieders bedrijfsvoering. De ATC kan daarbij zeker input van de telers gebruiken.

 

Lees meer

“Goed gevoel na 1 jaar lidmaatschap ATC”

Marcel van LierColumn ATC lid
Marcel van Lier
mei 2018

Ik zit nu ruim een jaar in de Aardappel Telers Commissie van Aviko Potato, dus toen ik weer aan de beurt was voor de column leek het me een goed idee om wat ervaringen met u te delen. Bovendien had ik ook wel tijd om er even over na te denken, want door de regen lag begin vorige week al het werk hier stil. Het is me nooit eerder gebeurd dat ik in mei nog aardappels moest poten...

Lees meer