Welke aardappel, welke voorwaarde?

Welke aardappelen levert Aviko Potato? Wat zijn de prijzen en op basis van welke voorwaarden leveren en werken we?

Aviko Potato contracteert aardappelen op diverse contractvormen:
- vaste prijscontracten
- poolcontracten
- kosten-index contract
- marktprijscontract

Deze laatste contractvorm is mede op initiatief van de Aardappel Teler Commissie (ATC) van Aviko Potato en in nauw overleg met LTO Nederland en DCA-markt in Lelystad tot stand gekomen.