Via dit artikel willen we u uitnodigen om de volledige teeltregistratie tijdig af te ronden binnen ons systeem. Dit is al enige tijd opgenomen in de contracten, vanwege toenemende wettelijke verplichtingen en een toenemende klantvraag naar inzicht in de teelt van aardappelen. Aviko wil deze registratie dit oogstjaar extra stimuleren door middel van een financiële vergoeding van €250,- per teler. 

Direct invullen? klik hier!

 

Uiterlijke inleverdata 

We willen u hierbij wijzen op de volgende inleverdata om te kunnen voldoen aan de vergoeding:

  • Aflandleveringen: lever de volledige teeltregistratie in vóór 1 februari 2024.
  • Boxleveringen: lever de volledige teeltregistratie 2 dagen vóór de levering in.

Levert u de volledige teeltregistratie in, voor alle percelen, vóór de voor u vastgestelde inleverdatum, dan heeft u recht op de eenmalige vergoeding van €250.  

Wanneer is de teeltregistratie volledig en ontvangt u de financiële compensatie? 

Uw teeltregistratie is compleet wanneer alle teelthandelingen afzonderlijk op elk perceel geregistreerd zijn en de teeltregistratie als ‘compleet’ is aangemerkt. Heeft u deze gegevens enige tijd terug al volledig ingeleverd, dan zal de vergoeding met terugwerkende kracht voldaan worden.

 

Twee manieren om uw teeltregistratie aan te leveren: 

Manier 1: Inleveren van de gegevens via ons systeem, via Extranet
De teeltregistratie bestaat uit 3 onderdelen, waarin we u willen wijzen op de volgende punten:

  1. Perceel registratie: Vul de volledige informatie van het betreffende perceel aardappelen in en sla deze op.  
  2. Registratiemenu, met de onderdelen die van toepassing zijn, volledig invullen: Vul alle onderdelen van het registratiemenu in die van toepassing zijn op uw bedrijfsvoering van dit oogstjaar. 
  3. Compleet zetten van de gegevens: Tot slot rond u de teeltregistratie af door de ingevoerde data te controleren en op “compleet” te zetten.

Manier 2: Doorsturen van de gegevens vanuit het bedrijfsmanagementpakket
U kunt uw teeltregistratie gegevens ook doorsturen vanuit het bedrijfsmanagementpakket dat u gebruikt in de bedrijfsvoering. Zie hier, de handleiding voor het delen van gegevens met afnemers via Dacom en hier de handleiding voor het delen van gegevens via AgroVision.

Let op! Vergeet niet de gegevens, na het doorsturen vanuit uw bedrijfsmanagementpakket, in ons systeem (extranet) te controleren op volledigheid en dit vervolgens als ‘compleet’ aan te melden.

 

Hulp nodig? 

Mocht u directe vragen hebben met betrekking tot het digitaal invullen van de gegevens in ons systeem of over het doorsturen van de gegevens vanuit uw bedrijfsmanagementpakket? 

Klik hier voor directe online hulp in Extranet

Klik hier voor onze teeltvoorwaarden

Of neem rechtstreeks contact op met uw buitendienstmedewerker voor extra ondersteuning.

 

Aviko Potato gaat zorgvuldig en integer om met de verkregen data, zoals beschreven in de teeltvoorwaarden op onze website.