Oogst vrijwel geklaard; zorgen over holle knollen

Een rondje buitendienst op 25 en 26 oktober leert dat in de meeste regio’s 85 tot 90% van de aardappelen is gerooid. Het rooien verloopt over het algemeen redelijk voorspoedig en de aardappels komen schoon binnen. Wel zijn er zorgen over holle knollen.

Lees meer

Gezamenlijk optrekken in de akkerbouw sector levert veel reacties op 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn; Economisch impact enorm

Via het Groeikracht netwerk van Cosun zijn er meer dan 500 telers die ons deelgenoot hebben gemaakt van hun zienswijze aangaande het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Daarnaast zullen naar alle waarschijnlijk nog flinke aantallen telers, enkel rechtstreeks naar LNV hebben gereageerd. Het gezamenlijk optrekken in de akkerbouwsector met andere organisatie en bedrijven, die hun telers eveneens hebben opgeroepen om een reactie te geven, heeft naar verwachting duizenden reacties bij LNV opgeleverd.

Lees meer

“Laat uw stem horen over voorgenomen teeltmaatregelen”

Director Potato Sourcing Henri Bisschop van Aviko Potato roept aardappeltelers om hun stem te laten horen over de voorgenomen teeltmaatregelen van het ministerie van LNV. “Er staat veel op het spel voor de akkerbouw. Als Aviko maken wij via Cosun samen met LTO, BO Akkerbouw, VAVI en andere bedrijven ons sterk voor een ander geluid. Maar het is belangrijk dat de telers ook van zich laten horen. Wij hebben als Cosun-bedrijven een reactieformulier gemaakt en hopen dat telers dit voor 17 oktober willen ondertekenen en insturen.” Dat kan via de Groeikrachtwebsite.

Lees meer

Doe mee aan de internetconsultatie nitraatrichtlijn!

Laat je stem horen! Samen sterk voor aansluiting bij de boerenpraktijk!

Lees meer

Vanuit Groeikracht kunnen we samen blijven groeien!

De afgelopen jaren is binnen Aviko Potato toenemende aandacht geweest voor de toekomstbestendigheid van de teelt. In gesprekken met telers en onze collega’s bij andere Cosun bedrijven, ervaren we dat er gewasoverstijgende thema’s zijn, die het rendement, het imago en duurzaamheid van de teelt raken. Om onze slagkracht te vergroten en om de toekomstbestendigheid van de teelt te verbeteren, slaan akkerbouwers samen met Cosun bedrijven en externe partners de handen ineen in ‘Groeikracht’.

Lees meer

Aviko voortvarend van start met fabriek Stavenhagen

Het eerste teeltseizoen na de overname heeft Aviko een groei gerealiseerd van het aardappelareaal voor haar vlokken- en granulaatfabriek in het Duitse Stavenhagen. Daarmee is opnieuw een belangrijke stap gezet voor de realisatie van de groeiambities in dit belangrijke marktsegment.

Lees meer

Rixona Oostrum stapsgewijs naar fors hogere capaciteit

Bij Rixona locatie Oostrum vindt momenteel een ingrijpende verbouwing plaats. De verwerkingscapaciteit gaat straks omhoog van 40 naar 60 ton per uur. Tijdens de verbouwing blijft de ‘winkel’ open. Dat vergt wel wat improvisatie.

Lees meer

De kiemremmingsapp is klaar!

Na een paar maanden voorbereiden en testen is het dan zover: de kiemremmingsapp van Aviko Potato is klaar. Alle telers kunnen de app per direct benaderen via de inlog van het Extranet.

Lees meer

Permanente rasselectie op proefvelden Aviko Potato

Voor alle aardappelsegmenten heeft Aviko Potato rassenproeven liggen in meerdere regio’s. Resistenties tegen aaltjes en wratziekten zijn altijd belangrijk. Maar ook duurzaamheidskenmerken worden steeds vaker een selectiecriterium.

Lees meer

Opstart Poperinge: het aftellen is begonnen

Al over 10 weken begint de opstartfase van de nieuwe Aviko frietfabriek in het Belgische Poperinge. Jan Wijkhuijs praat ons bij over de stand van zaken.

Lees meer

Subcategorieën

4 juli: ATC jaarvergadering, Dronten