Bekijk de reactie van VAVI betreft de internetconsultatie Gewaslijsten 7e AP vanggewassen en winterteelten in onderstaande document.

Klik hier om de reactie te lezen.