Met de ingebruikname van het vernieuwde Extranet beschikt Aviko Potato vanaf eind februari over een ultramodern medium voor de communicatie met de telers. Alle voor de teler relevante informatie is via het Extranet te raadplegen. Zoeken is eenvoudiger geworden en de presentatie van gegevens is sterk verbeterd. Het nieuwe Extranet werkt niet alleen op PC’s en laptops maar ook probleemloos op tablets en smartphones.

De ontwikkeling van het vernieuwde Extranet begon met een grondige evaluatie van de vorige versie. In meerdere gespreksrondes met de buitendienst en de Aardappeltelerscommissie zijn verbeterpunten in kaart gebracht en besproken met de bouwers. Het resultaat is een overzichtelijk en goed gestructureerd platform waarop iedereen kan vinden wat hij nodig heeft.

Beter overzicht

De belangrijkste verbeteringen van het vernieuwde Extranet zijn de overzichtelijkheid en de snelle toegang tot nieuwe documenten. Direct vanaf de homepage heeft u toegang tot nieuwe monsteruitslagen, contracten en in- en verkoopfacturen. Via de archieffunctie zijn deze documenten tot 2014 terug te vinden. Het Extranet fungeert als elektronisch archief waarin u niets meer kwijt zult raken. Ook de contactgegevens van uw buitendienst zijn na inloggen altijd direct in beeld.

Fraaie presentatie

Bij de bouw van het Extranet is veel aandacht besteed aan een betere presentatie van gegevens. De indeling is logischer geworden en in tabellen wordt op een fraaie en tegelijk functionele manier gebruik gemaakt van kleuren, balken en lijnen. Ook is de benaming van rubrieken, pagina’s en tabellen verbeterd. U zult ervaren dat ondanks een verkleining van het aantal filtermogelijkheden de vindbaarheid van informatie is verbeterd. Wanneer er nieuwe documenten in uw persoonlijke Extranet-omgeving zijn geplaatst, wordt u daarvan per mailbericht op de hoogte gebracht.

Geen post meer

Het vernieuwde Extranet functioneert op alle elektronische media. Dat betekent dat u bijvoorbeeld ook op uw telefoon de bemonsteringsgegevens van uw vrachten aardappelen kunt volgen. Voor telers die rapporten en uitslagen tot in detail willen analyseren, bestaat nog steeds de mogelijkheid om gegevens te exporteren naar Excel.

Vanwege de sterk verbeterde functionaliteit van het Extranet ontvangen telers vanaf maart 2017 in principe geen fysieke post meer. Wilt u toch informatie op papier blijven ontvangen, dan kunt u dat bij uw persoonlijke gegevens op het Extranet vermelden.