Volop vakantieplezier met Pieper Pret doeboek

Spelletjes, weetjes en Pieperpraat; dat komt allemaal terug in het twaalf pagina dikke online Pieper Pret doeboek. En met het oog op de vakantie leuk voor ieder kind.

Lees meer

Tekort aan voeding door beperkte mineralisatie

Door het koude voorjaar bleef de mineralisatie beperkt. Bovendien is de variatie in mineralisatie per perceel sterk afhankelijk van de in dit jaar gevallen neerslag. Voorkom dat het gewas tekort komt en bemonster het gewas én de bodem op tijd.

Lees meer

Uitnodiging symposium: ‘Beter bewaren geeft meer opbrengst’

Op dinsdag 26 mei organiseert advies- en onderzoeksbureau DLV het symposium ‘Beter bewaren geeft meer opbrengst’. Aviko Potato levert ook een bijdrage aan dit symposium. Telers en andere geïnteresseerden in dit thema zijn van harte welkom in Proefboerderij ‘t Kompas te Valthermond. 

Lees meer

Aviko vergelijkt rassen en pootgoedmaten

Alle proefvelden van Aviko Potato zijn inmiddels gepoot. Dit jaar wordt onder andere de pilot ‘knollental’ op praktijkschaal uitgevoerd. Daarnaast zijn er de rasvergelijkingen van bestaande en nieuwe rassen.

Lees meer

Groeivoortgang Agria & Premiere 2015 - 2016

Plantvoortgang Nederland, België, Frankrijk, Duitsland

Vanaf deze week vindt u in de Marktupdate ook de voortgang planten in de verschillende regio's in Nederland, Frankrijk, Duitsland en België. In de tabel wordt de voortgang van de jaar afgezet tegen andere jaren. Daarin is een behoorlijk verschil te zien ten opzichte van vorig jaar.

Download hier de marktupdate

Met knollental sturen op maatsortering en kwaliteit

Voor een aardappelteler is het belangrijk om de kostprijs waar mogelijk te verlagen. Aviko Potato wil daarin ondersteunen. Om die reden is ze gestart met het project ‘knollental’ waarbij de aardappelteler exact weet hoeveel knollen pootgoed hij in het voorjaar afgeleverd krijgt.

Lees meer

‘Le tour de la pomme de terre’ van Franck Martinache

Franck Martinache (31) verzorgt sinds mei 2014 - samen met Yohanna Cornet - de buitendienstvertegenwoordiging van Aviko Potato in Frankrijk.

Lees meer

Nieuw Extranet op 1 juli beschikbaar voor telers

Het Extranet op www.avikopotato.nl wordt verbeterd. Door de omzetting zijn tijdelijk niet alle relevante documenten voor de telers inzichtelijk. Op uiterlijk 1 juli gaat de site met alle informatie live.

Lees meer

Chinese aardappeltelers in Nederland

De teelt en verwerking van aardappelen neemt in China een behoorlijke vlucht. Enerzijds komt dat doordat aardappelen veel efficiënter omgaan met water dan rijst. Anderzijds toont de Chinese bevolking in toenemende mate belangstelling voor Westers voedsel zoals frites en aardappelproducten.

Lees meer