Aviko Potato is de contractering voor 2017 ingegaan met diverse verbeteringen in het aanbod naar de teler. Naast een prijsverhoging met € 10,- per ton wordt dit jaar het hectarecontract breed geintroduceerd op de klei. De condities voor de klikcontracten zijn verbeterd (lagere afslag) en de ondergrens voor de vastprijsbonus is verlaagd. Met het zeer ruim aanbod van contractvormen is voor elke teler individueel maatwerk mogelijk.

De verhoging van de contractprijs geldt voor alle frietrassen en brengt de basisprijs voor Agria op € 140,40 per ton in week 13; de Fontane brengt in die week € 127,90 op. Dat zijn de prijzen exclusief kwaliteits- en andere toeslagen. De bewaarvergoedingen blijven op hetzelfde niveau als vorig jaar en kunnen oplopen tot maximaal ca. € 54,- per ton.

De ondergrens voor de vasteprijsbonus van € 5,- per ton is verlaagd van 50 naar 45 ton/ha voor Fontane en van 45 naar 40 ton/ha voor de andere rassen. Aviko Potato verwacht dat ook hier een stimulans van uitgaat voor het vastleggen van meer tonnen voor een vaste prijs.

Hectarecontract breder beschikbaar

Na een geslaagde pilot in 2016 kunnen in 2017 alle telers op de klei nu kiezen voor het hectarecontract. Daarmee wordt de hele oogst van een ras verkocht voor de betreffende contractprijs plus de vasteprijsbonus van 5 euro. Dankzij langetermijn afspraken heeft Aviko Potato de pootgoedprijzen nagenoeg gelijk kunnen houden. En net als voorgaande jaren is er geen verplichte koppeling tussen pootgoedafname en een minimaal volume in een vasteprijscontract. Het terugleveren van de aardappelen kan met elke gewenste contractvorm of via de pool. Dit blijft een onderscheidend voordeel van telen voor Aviko Potato.

Afslag verlaagd

Op verzoek van de gebruikers van klikcontracten is de afslag in alle prijstrajecten verlaagd naar 7,5%. Voorheen varieerde die van 10 tot 15%. Verder zijn in alle contractvormen de weegkosten geschrapt. Voor Innovator zijn de keuringsnormen versoepeld en daarmee weer terug op het niveau van 2015.

Alles overziend heeft een aardappelteler bij Aviko Potato een zeer ruime keuze aan contractvormen die bovendien gunstig geprijsd zijn. Liefhebbers van marktwerking kunnen terecht bij de goed presterende pool van Aviko Potato. De aanvullende voorwaarden zijn soepel. En doordat de contractvormen vrijwel zonder beperkingen gecombineerd kunnen worden, kan elke teler bij Aviko Potato de afzetstrategie van zijn eigen voorkeur invullen.