In januari begint de bouw van een splinternieuwe bemonsteringslijn bij Aviko Potato in Dronten. Door toepassing van de modernste technieken en geautomatiseerde gegevensverwerking gaan zowel de capaciteit als de nauwkeurigheid flink omhoog. We nemen u mee in het bemonsteringsproces.

Aviko Potato kent vier verschillende soorten monsters: proefrooimonsters, veldmonsters (bij afland levering), knolindicatiemonsters (bij het inschuren) en de boxmonsters (tijdens de bewaring). De knolindicatiemonsters, die komend jaar voor alle bewaarpartijen worden aangeleverd in de nieuwe voormonsterkist, beginnen hun reis in de kistenkantelaar. Nadat het monster de stenenvanger is gepasseerd, komen de knollen in een schilmachine die de aardappelen, met behulp van een carborundumschijf, grotendeels van hun schil ontdoet. Na de schilmachine komt een zoutbad om drijvers op te sporen; aansluitend wordt het onderwatergewicht (OWG) bepaald. Belangrijk verschil met de oude situatie is dat het gehele monster wordt gewogen; dus ook de 200 kilo van de nieuwe monsterkist. Dat gebeurt in porties van 35-40 kilo per keer. De betrouwbaarheid van de OWG-bepaling gaat hierdoor sterk omhoog.

Lengte friet per partij

Na het natte deel van de bemonstering belanden de knollen in de sorteerinstallatie. Wat hier gebeurt, verschilt per monster. Een knolindicatie monster krijgt de meest uitgebreide behandeling; het wordt gesorteerd op 0-40 en maximaal 5 grotere maten. Elke maat kan apart worden gewogen. Na het sorteren wordt met een lasercamera per maatsortering de lengte-breedte-hoogte-verhouding (LBH) van de knollen bepaald. De combinatie van gewicht per maat en de lengte-breedte-hoogte verhouding is cruciaal voor de fabriek. Met deze gegevens kan exact worden bepaald hoeveel ‘lengte’ er uit een partij kan worden gehaald en hoe die daarvoor gesorteerd moet worden. Gelijktijdig met de lengte-breedte-hoogte bepaling worden alle knollen geteld. In het sorteertraject is het niet alleen de nauwkeurigheid die vooruitgaat. Er vindt ook een belangrijke arbeidsbesparing plaats omdat de lengtebepaling is geautomatiseerd.

Mensenhanden

Gedurende het hele bemonsteringsproces is via barcodering bekend welk monster in de lijn zit. Alle metingen worden automatisch vastgelegd en gekoppeld aan het juiste monster. Pas in het traject van kwaliteitscontrole komen er weer mensenhanden (en ogen) aan te pas. De keurmeester snijdt 100 knollen door en beoordeelt de in- en uitwendige kwaliteit. Hier worden dus de kwaliteitspunten vastgesteld. Minimaal twintig van de knollen gaan in de frietcarroussel. Die snijdt per knol een staafje friet. De staafjes worden daarna gebakken volgens een vast protocol. De bakkleur wordt vastgesteld. Alle kwaliteitsgegevens worden ingevoerd en de beoordeelde knollen en het bakmonster worden, indien nodig of gewenst, gefotografeerd.

Voordeel voor de teler

De nieuwe bemonsteringslijn biedt niet alleen voordelen voor Aviko Potato. Ook de teler profiteert. De teler heeft veel sneller de uitslag en het monster is groter waardoor het representatiever is voor de gehele partij. De nieuwe LBH-meting zorgt er voor dat uit elke partij aardappelen het maximale rendement kan worden gehaald in de fabriek. De slogan “Creating value from potatoes” krijgt zo nog meer inhoud.

Op dit moment vinden in de ontvangsthal in Dronten voorbereidende werkzaamheden plaats. Er wordt gewerkt aan de elektrische installatie, de watervoorziening en de aanleg van pneumatiek. In januari wordt de nieuwe lijn geïnstalleerd. De verwachting is dat uiterlijk februari/maart 2017 de eerste knolmonsters van de langbewaarde partijen met de nieuwe lijn bemonsterd worden.