Afgelopen week is de contractering van Aviko Potato gestart. Aviko Potato biedt een grote variëteit aan contracten: vaste prijscontracten, poolcontracten, fritesgarantiecontracten via de aardappeltermijnmarkt, min/max contracten, dagprijscontracten en komend oogstjaar zelfs een pilot met variabel volume op vaste prijscontract, afhankelijk van de opbrengst. Een breed pakket aan contractvormen waaruit ieder teler zijn eigen keuze kan maken, passend bij de specifieke bedrijfsomstandigheden, het gewenst risicoprofiel en de persoonlijke voorkeur. Voor komend oogstjaar zijn de contracten op een aantal punten gewijzigd.

De eerste aanpassing betreft de maatsortering van het pootgoed. Voor Innnovator, Victoria en Zorba hanteert Aviko Potato nieuwe nauwere maatgrenzen. Het pootgoed is nu te krijgen in de maten 35-45 en 45-50. Dat was 35-50. “Nauwere maatgrenzen komt de uniformiteit van het gewas ten goede”, Willem van Tilburg, hoofd inkoop van Aviko Potato. De prijzen van het pootgoed zijn nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren.

Plus voor langbewaarders

Telers die de aardappelen lang bewaren, kunnen een plus verwachten van de nieuwe progressieve bewaarstaffel. De maximale bewaarstaffel kan oplopen tot ca. € 54, - per ton en brengt de contractprijs dan op € 167,30 per ton voor Agria en Innovator, exclusief eventuele kwaliteitsbonussen. De basiscontractprijzen zijn nauwelijks gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ook de vaste prijs bonus van € 5,- per ton voor telers die het maximale tonnage op vaste prijs contracteren (45 ton/ha of 50 ton/ha bij Fontane) is gelijk gebleven.

Voorkeur afland-periode

Ook voor afland telers is er positief nieuws. Allereerst geldt de eerder genoemde vaste prijs bonus vanaf dit jaar ook voor de Fontane afland. Dat betekent voor telers die kiezen voor 50 ton per hectare op vaste prijs een prijsstijging van € 5,- per ton. Een andere verbetering is dat de afland teler kan kiezen uit drie leveringsperiodes: week 33-36, 36-40 en 41-44. De teler kan zijn voorkeur opgeven tijdens het contracteringgesprek. “Met deze voorkeursperiode hebben zowel de telers als de fabriek meer houvast bij de planning en weet de teler van tevoren waar hij aan toe is” stelt van Tilburg. “Maar als iemand door omstandigheden moet uitwijken naar een andere periode, zullen wij daar vanzelfsprekend maximaal aan meewerken.”

Nieuwe contractvorm

Misschien wel het grootste nieuws is de pilot met een nieuwe contractvorm. Verspreid over de kleigebieden doet een aantal telers dit jaar ervaring op met een contract waarbij de totale hectare-opbrengst voor een vaste prijs wordt gekocht door Aviko Potato. “In de praktijk is hier behoefte aan”, weet van Tilburg. “In jaren met hoge opbrengsten is de dagprijs meestal laag en ontvangt de teler voor de kilo’s boven het vaste prijsvolume te weinig. En in jaren met lage opbrengsten is het restvolume te klein waardoor hij onvoldoende profiteert van een hogere dagprijs. Aviko garandeert de teler met deze contractvorm een vaste prijs voor de volledige hectare-opbrengst.”

Transparantie naar telers

De leveringsvoorwaarden zijn dit jaar nagenoeg ongewijzigd. Ze zijn besproken en afgestemd met de Aardappel Teler Commissie (ATC). Aviko Potato is de enige industrie die dit soort zaken vooraf met een telerafvaardiging afstemt. Die samenwerking verloopt prima. Het past allemaal in de visie van Aviko Potato dat transparantie essentieel is voor een goede en vooral duurzame band met de telers.