Voor de inkoop van aardappelen bij telers in de regio Limburg en Oost Brabant werkt Aviko Potato al vele jaren heel goed samen met AZN (Aardappeltelers Zuid Nederland), een dochter van de coöperatie CSV COVAS. Buitendienstmedewerker Wim van Buggenum van AZN kon zijn telers contracten aanbieden voor levering van aardappelen aan Aviko Potato. Daarnaast maakte hij gebruik van de ruimte die andere verwerkers boden. Vanaf dit seizoen kiest CSV COVAS er echter voor om 100% voor Aviko Potato te gaan.

Van Buggenum vindt dat een logische keuze: ,,De contracten zijn goed en Aviko Potato biedt ruimte voor uitbreiding van de teelt. Kwaliteit wordt door hen gewaardeerd en voor partijen aardappelen die ‘wat lastiger’ zijn, vindt Aviko Potato altijd een geschikte afzet. Dat zijn voordelen die passen bij de telers waar ik al jaren over de vloer kom.’’ Van de aardappelen in het werkgebied van Van Buggenum is 75 tot 80 % van het areaal bestemd voor de verwerking tot frites, waarbij ongeveer 40% van de aardappelen af land wordt geleverd.

WIM