De komende weken ontvangen de aardappeltelers weer hun pootgoed. Hoewel de kwaliteit over het algemeen goed is, adviseert medewerker agronomie Goffe Schat van Aviko Potato de telers om alert te zijn bij de ontvangst. ,,Kijk even onder het zeil van de vrachtwagen. Als er twijfel is over de maatsortering of de kwaliteit, laat de vracht dan niet lossen maar bel meteen met onze buitendienst. Je moet risico’s zoveel mogelijk uitsluiten.’’

Goffe Schat constateert tot zijn tevredenheid dat de leveranciers over de hele linie bewuster zijn van de kwaliteit bij het afleveren van pootgoed. ,,Er kunnen echter helaas nog altijd een paar partijen voorkomen die niet voldoen aan de NAK-normen. Dat willen we voorkomen, want partijen die niet aan de normen voldoen kunnen nadelige financiële gevolgen hebben voor zowel de ontvanger als de leverancier.’’ Let daarom zelf goed op bij de ontvangst van het pootgoed of het pootgoed aan de norm voldoet, maar behandel daarna zelf ook het pootgoed op de juiste manier.

Laat pootgoed acclimatiseren

Afnemers die zelf pootgoed bewaren doen er verstandig voordat ze gaan poten deze 7 tot 10 dagen te laten acclimatiseren en op temperatuur laten komen. Afnemers die pootgoed afroepen moeten minimaal 7 tot 10 dagen voor poten de bestelde pootgoed afroepen om deze partijen te laten acclimatiseren en op tempratuur te laten komen voordat deze kunnen worden uitgeleverd. Het is van belang om een zo goed mogelijke kwaliteit pootgoed uit te leveren. En het is van belang dat pootgoed niet in te koude grond wordt gepoot.

Ontsmet alle logistieke materieel

Telers die zelf in een kipwagen of vrachtwagen los pootgoed ophalen bij de leverancier, moeten ervoor zorgen dat het transportmateriaal en kisten goed schoon en ontsmet zijn. De leverancier heeft zelfs het recht om bij vuil materieel de partij niet te leveren.
=>De levering moet voldoen aan de regels in het Hygiëneprotocol.

Controleer de partij bij ontvangst

Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer/consumptieteler zelf om de partij pootgoed bij ontvangst goed te controleren, dus voordat ze van de auto afgaan. Kijk even onder het zeil op de partij, zonder het zegel te verbreken. Zijn ze eenmaal gelost, dan is het veel moelijker om ze terug te sturen. Is er twijfel over de kwaliteit, stop dan meteen met lossen en bel de buitendienst van Aviko Potato. In het geval wordt besloten tot een expertise komen de kosten voor rekening van de verliezende partij. Als de expertise wordt gewonnen zijn de kosten dus voor de NAK, anders voor de ontvangende teler.

Zet het pootgoed droog neer

Zet de geleverde partij bij voorkeur in de schuur of droog onder een afdak en ventileer goed. Kisten hebben de voorkeur boven big bags, omdat de kans op vocht en rot veel kleiner is. Daarom zijn kipwagens als tijdelijke opslag niet gewenst. Bovendien zijn kisten gemakkelijker voor het geval het pootgoed nog een keer omgestort moeten worden. Belangrijk is dat de schuur, de banden en de kisten van de consumptieteler vrij moeten zijn van CIPC.

Meer maatvoeringen bij pootgoed

In 2014 zijn Aviko Potato en de ATC in samenwerking met De Kubbe gestart met het tellen van knollen van een partij gewassen pootgoed. Daarmee had de teler inzicht in het aantal geleverde knollen. Dit jaar is naast knolaantal, de maatsortering verder doorgezet met meer splitlevel maten. Dat betekent dat er nog homogenere partijen pootgoed worden aangeboden. Bij de langere rassen (zoals Agria, Challenger Lady Anna en Innovator) is de maatvoering uitgebreid tot 35-45, 45-50, de maten 50-55 en 55-60 worden gesneden . Bij de rondere rassen (zoals Fontane) is de enige maatvoering 35-50en 50-60 gesneden .

 

Ziekte/gebrek Afkeurgrens
Natrot/droogrot/phytophora: 1 knol/250 kg
gewone schurft/poederschurft: schurftschaal 2,5 (max 1/8 van oppervlakte). 
Rhizoctonia: A: 25% licht 
Uitwendige gebreken: 4-12 knollen per 50 kg (afhankelijk van maatsortering*)
Grond e.d.: 1%

Maatsortering pootgoed:

De toegestane afwijking is maximaal 1 millimeter in de bovenmaat

Tolerantie :2% in de bovenmaat van het gewicht
Tolerantie : 3% in de ondermaat van het gewicht

* Voor meer informatie verwijzen we u naar het document van de NAK, bekijk hier.