“Samenwerking brengt nieuw ras vlot naar de praktijk”

Verspreid over de verschillende segmenten (friet, tafel en hoge drogestof) heeft Aviko Potato momenteel 17 nieuwe rassen in het stadium van de semi-commerciële opschaling. Aardappelspecialist Jacob Eising begeleidt voor veel van die rassen een studieclub. “Als alle betrokkenen meedoen, krijgt een ras een eerlijke kans en gaat de introductie vlotter.”

Lees meer

Aviko wil vlokkenteelt uitbreiden

Aviko Potato ziet in het Oosten en Noordoosten van Nederland kansen voor uitbreiding van de aardappelteelt voor de vlokkenindustrie. Daarom investeert ze niet alleen in haar productielocaties, maar ook in onderzoek naar nieuwe rassen en bewaarstrategieën. Tijdens een informatieve bijeenkomst werden aardappeltelers hierover bijgepraat.

Lees meer

Themabijeenkomsten Groeikracht

Groeikracht organiseert de komende weken negen themabijeenkomsten voor aardappel-, bieten- en cichoreitelers.

Lees meer

Af-land pool Aviko Potato oogst 2021 presteert tot € 154,25 per ton

DRONTEN 7 december 2021 - De pool af-land van Aviko Potato heeft een gemiddelde prijs gerealiseerd van € 154,25 per ton voor de rassen Zorba en Innovator. Voor de rassen Agria, Miranda, Victoria was dat € 144,25 per ton en voor het ras Fontane € 134,25 per ton. Dat maakte de Aardappel Telers Commissie (ATC) vandaag bekend. De pool heeft vooral kunnen profiteren van de hoge prijsverwachtingen rond de oogstovergang. Hierdoor kan een vroegleveringspremie betaald worden van € 40,- per ton in week 32. Aardappelen geleverd in week 32 komen daarmee op € 194,25. Daarnaast kon de pool profiteren van het prijsonderscheid tussen rassen en levertijd. De opbrengsten per ha kwamen uit rond het meerjarig gemiddelde.

Lees meer

Laatste nieuws omtrent 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Op 6 september is het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (kortweg 7e AP) gepresenteerd door minister Schouten en is tevens de internetconsultatie gestart. In het 7e AP worden voorstellen gedaan om de grondwaterkwaliteit te verbeteren.

Lees meer

Kiemremming start met goede planning

De meeste aardappelen liggen achter de planken. De planning van de kiemremming kan dus beginnen. Naar verwachting gaan veel telers verder met het middel dat zij vorig seizoen hebben ingezet. Met de ‘nieuwe’ middelen is vorig jaar veel ervaring opgedaan. Soms ook leergeld betaald.

Lees meer

Fabriek Poperingen op schema en Stavenhagen geïntegreerd

Aviko investeert fors in de uitbreiding en modernisering van zijn productiefaciliteiten. In deze nieuwsbrief een korte terugmelding over de werkzaamheden in de fabrieken in Poperingen en Stavenhagen.

Lees meer

Oogst vrijwel geklaard; zorgen over holle knollen

Een rondje buitendienst op 25 en 26 oktober leert dat in de meeste regio’s 85 tot 90% van de aardappelen is gerooid. Het rooien verloopt over het algemeen redelijk voorspoedig en de aardappels komen schoon binnen. Wel zijn er zorgen over holle knollen.

Lees meer

Gezamenlijk optrekken in de akkerbouw sector levert veel reacties op 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn; Economisch impact enorm

Via het Groeikracht netwerk van Cosun zijn er meer dan 500 telers die ons deelgenoot hebben gemaakt van hun zienswijze aangaande het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Daarnaast zullen naar alle waarschijnlijk nog flinke aantallen telers, enkel rechtstreeks naar LNV hebben gereageerd. Het gezamenlijk optrekken in de akkerbouwsector met andere organisatie en bedrijven, die hun telers eveneens hebben opgeroepen om een reactie te geven, heeft naar verwachting duizenden reacties bij LNV opgeleverd.

Lees meer

“Laat uw stem horen over voorgenomen teeltmaatregelen”

Director Potato Sourcing Henri Bisschop van Aviko Potato roept aardappeltelers om hun stem te laten horen over de voorgenomen teeltmaatregelen van het ministerie van LNV. “Er staat veel op het spel voor de akkerbouw. Als Aviko maken wij via Cosun samen met LTO, BO Akkerbouw, VAVI en andere bedrijven ons sterk voor een ander geluid. Maar het is belangrijk dat de telers ook van zich laten horen. Wij hebben als Cosun-bedrijven een reactieformulier gemaakt en hopen dat telers dit voor 17 oktober willen ondertekenen en insturen.” Dat kan via de Groeikrachtwebsite.

Lees meer