Lang bewaren wordt beter beloond

De buitendienstmedewerkers van Aviko Potato gaan de boer op met een betere basisprijs voor het AAA-segment en diverse opwaartse bijstellingen van de bewaarstaffels. Wie tot week 30 bewaart en alle premies kan verzilveren, ontvangt € 220,- per ton.

Lees meer

Geef voor 15 februari uw nieuwe btw-identificatienummer door

Heeft u een ‘eenmanszaak’ als ondernemingsvorm, dan heeft u afgelopen jaar een brief van de belastingdienst ontvangen met een nieuw btw-identificatienummer. Een belangrijk verschil is dat in dit nieuwe nummer niet meer uw burgerservicenummer is verwerkt. Daardoor is uw privacy beter beschermd.

Lees meer

Presentaties kiemremmingsmiddelen oogst 2020 nu beschikbaar

Met het aanstaande verbod op het gebruik van Chloor-IPC staan veel telers voor de vraag hoe zij vanaf oogst 2020 moeten omgaan met de kiemremming. Aviko Potato liet daarom tijdens vier telerbijeenkomsten vier aanbieders hun alternatieve middelen toelichten.

Lees meer

Samen werken aan pootgoedkwaliteit

Aviko is een van de initiatiefnemers van het Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit. Binnen dit project zoeken diverse ketenpartijen sinds 2017 naar mogelijkheden om kwaliteitsproblemen bij pootgoed vroegtijdig op te sporen.

Lees meer

Ondanks beperkte speelruimte prima poolresultaat

De pool af-land van Aviko Potato voor oogst 2019 heeft een gemiddelde prijs gerealiseerd van € 135,75 per ton voor de rassen Zorba, Innovator en Agria. Voor de Fontane was dat € 125,75 per ton en voor de overige rassen € 130,75 per ton.

Lees meer

Aviko Potato zet in op forse groei in Noordoost Nederland

Om invulling te kunnen geven aan de toenemende vraag naar aardappelproducten en granulaten, wil Aviko Potato haar areaal in Noordoost Nederland nog verder uitbreiden. “We streven de komende jaren naar meer Hoge Droge Stof aardappelen (HDS) in onze aanvoer”, aldus manager inkoop Willem van Tilburg.

Lees meer

Erik Reijnierse nieuw bij team Agronomie

Erik Reijnierse maakt sinds kort deel uit van het agronomie-team van Aviko Potato. Hij volgt Wiert Wiertsema op die sinds kort de nieuwe functie van commercieel coördinator pootgoed vervult.

Lees meer

Kwaliteitsvergelijking fritesaardappelen

Aviko produceert frites voor de hoogste kwaliteitsklassen. Daarvoor is een hoge kwaliteit aardappelen nodig. Voor fritesaardappelen bestaat kwaliteit uit een combinatie van het onderwatergewicht, de grofte van een partij, de bakkleur en het  aantal punten dat een partij scoort.

Lees meer

Ruben de Visser onderzoekt Innovator in bewaring

Momenteel loopt Ruben de Visser stage bij Aviko Potato. Ruben studeert Agrotechniek en Management aan de Aeres Hogeschool en gaat zijn afstudeerscriptie schrijven over een groot onderzoek naar bewaarregimes voor het ras Innovator.

Lees meer

Geef voor 15 december uw nieuwe btw-identificatienummer door

Heeft u een ‘eenmanszaak’ als ondernemingsvorm, dan heeft u dit jaar een brief van de belastingdienst ontvangen met een nieuw btw-identificatienummer. Een belangrijk verschil is dat in dit nieuwe nummer niet meer uw burgerservicenummer is verwerkt. Daardoor is uw privacy beter beschermd.

Lees meer

Subcategorieën

4 juli: ATC jaarvergadering, Dronten