Saprodi-telers op weg naar betere (bewaar)kwaliteit

Vlokkenfabriek Aviko Rixona wil uitbreiden in volume en dat betekent ook meer hectares van het ras Saprodi. Naast de vele positieve raseigenschappen kent Saprodi ook soms tegenvallers in de bewaring. In een praktijkgericht project wordt gezocht naar oplossingen. De telers zijn enthousiast.

Lees meer

Ook werk aan de winkel voor de consumptieteler

Een klacht over pootgoed? Het komt helaas voor, maar niemand zit erop te wachten. Om de oorzaak en achtergrond van klachten in beeld te krijgen, is het ketenproject pootgoed gestart. Hierin werken afnemers zoals Aviko Potato, pootgoedhandelshuizen, de NAK en de brancheorganisatie (BO) akkerbouw samen.

Lees meer

Kiemremmingsapp in de startblokken

In maart krijgen alle Aviko Potato telers toegang tot onze nieuwe kiemremmingsapp. We zitten inmiddels in de laatste testfase. De app wordt toegankelijk via de inlog van het extranet en uw smartphone. Zowel Aviko Potato als de teler profiteren straks van dit handige hulpmiddel.

Lees meer

Enquête invullen over opbrengstvariatie in aardappelen

Hoe groot zijn de verschillen in aardappelopbrengsten tussen percelen? En welke factoren kunnen die opbrengstverschillen verklaren? Een vierjarig onderzoeksproject van Wageningen Universiteit richt zich op deze twee vragen. Aviko Potato en andere bedrijven uit de aardappelketen participeren in dit project. Telers kunnen bijdragen via een enquête.

Lees meer

Tips voor behoud kwaliteit pootgoed na ontvangst

Bij de start van een nieuw teeltseizoen moet alle aandacht gericht zijn op een juiste behandeling van het pootgoed. Uit het ketenproject pootgoed lijkt dat opkomstproblemen in gelijke mate worden veroorzaakt door enerzijds de kwaliteit van de pootgoedpartij zelf en anderzijds alle behandelingen die het pootgoed in de keten ondergaat na de verlading bij de pootgoedteler. Oftewel: ook in het traject na het pootgoedbedrijf kunnen nieuwe klachten ontstaan of bestaande klachten verergeren.

Lees meer

Vrieskou op komst! Vergeet uw aardappelen niet

Voor de schaatsliefhebbers komt er een mooie periode aan. Een koudefront trekt vanuit Oost-Europa onze kant uit en laat zich vanaf zondag gelden. De lage temperatuten en een stevige wind versterken elkaar daarin. Wat betekent dit voor de aardappelen in bewaring?

Lees meer

Handige app voor kiemremming

De toediening van de nieuwe kiemremmingsmiddelen vraagt extra aandacht. Denk bijvoorbeeld aan het gesloten houden van de bewaarplaats na toediening. Maar ook de wachttijd na toediening is een aandachtspunt. Aviko Potato heeft een handige app ontwikkeld waarin telers de kiemremming kunnen registreren.

Lees meer

Corona geeft afland oogst geen schijn van kans

De pool af land van Aviko Potato heeft een gemiddelde prijs gerealiseerd van € 38,10 per ton voor de rassen Zorba en Innovator. Voor de overige rassen was dat € 33,10 per ton. De uiteindelijke omvang van de pool was bijna 23.000 ton.

Lees meer

Ketenproject pootgoed maakt vorderingen

Een klacht over pootgoed? Het komt voor, maar niemand zit daarop te wachten. Om de oorzaak en achtergrond van klachten in beeld te krijgen, is het ketenproject pootgoed gestart. Hierin werken afnemers zoals Aviko, pootgoedhandelshuizen, de NAK en de BO akkerbouw samen.

Lees meer

Twee telers over hun keuze voor de afland pool

Tijdens de online-bijeenkomst van de afland pool oogst 2020 is een filmpje getoond waarin aardappeltelers Jan Cuppen in Ascharen en Marcel van Lier in Roggel vertellen over hun keuze voor de afland pool van Aviko Potato. Naast het verhaal van beide telers is het filmpje opgebouwd met prachtige oogstbeelden. Gaat u ook even kijken?

Lees meer

Subcategorieën

4 juli: ATC jaarvergadering, Dronten