Aviko Potato ziet in het Oosten en Noordoosten van Nederland kansen voor uitbreiding van de aardappelteelt voor de vlokkenindustrie. Daarom investeert ze niet alleen in haar productielocaties, maar ook in onderzoek naar nieuwe rassen en bewaarstrategieën. Tijdens een informatieve bijeenkomst werden aardappeltelers hierover bijgepraat.

Kenmerkend aan Aviko Potato is haar nauwe band met de ruim 800 aardappeltelers. Die zijn vertegenwoordigd in de Aardappel Telers Commissie (ATC). Aardappelteler en bestuurslid Roelof Jan Wollerich benadrukte tijdens de bijeenkomst het de samenwerking tussen telers en verwerker gestoeld is op transparantie en wederzijdse vertrouwen. “Verwerkende industrie en telers hebben elkaar hard nodig, daarom is een duurzame relatie tussen teler en verwerker ons uitgangspunt”, aldus Wollerich. De ATC ziet hij als waardevol klankbord voor Aviko Potato. 

Nieuwe rassen
De voordelen van de vlokkenteelt is dat de teler meer invloed heeft op het eigen teeltrendement. Enerzijds door de opbrengst, anderzijds door te sturen op kwaliteit en de duur van de bewaring. Daarnaast biedt het meer vrijheid om de het areaal aardappelen jaarlijks af te stemmen op het bouwplan.   

Uitbreiding van de vlokkenteelt kan niet zonder de beschikbaarheid van geschikte rassen. Veel ‘oude’ rassen zijn minder geschikt voor verwerking. Samen met kweekbedrijven zocht Aviko Potato daarom naar betere rassen. De Saprodi bijvoorbeeld. Dat ras heeft goede eigenschappen, maar vraagt ook specifieke aandacht tijdens de teelt, oogst en bewaring. De laatste jaren doet Aviko Potato veel onderzoek om het ras beter te leren kennen en de telers de juiste teeltadviezen te kunnen geven. Het ras heeft veel potentie, maar is ook gevoelig voor vochtige omstandigheden. Met name de eerste weken van bewaring moet alles gericht zijn op drogen van de partij.     

Bewaring van apart

Aardappelen bewaren is een vak op zich. Met name de langere bewaring. Tijdens de telersbijeenkomst werden alle ‘ins en outs’ van bewaren op hoofdlijnen behandeld. Het is een continu proces waarbij het product in bewaring het uitgangspunt is. Afhankelijk van het klimaat in de bewaring wordt intern of extern geventileerd om temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 in bewaring op het gewenste niveau te brengen. Aviko Potato deed afgelopen jaren ook veel onderzoek naar de toepassing van nieuwe kiemremmingsmiddelen. De middelen die CIPC vervagen zijn weliswaar beschikbaar en werken goed, maar het ontbreekt veel telers nog aan ervaring met de nieuwe producten.