Een Avikoteler kiest voor extra rendement

De Europese consumptie van aardappelen en aardappelproducten stagneert. Voor groei van de afzet is de aardappelsector daardoor afhankelijk van mondiale markten. Daar gelden echter andere ‘regels’ dan in Europa.

Lees meer

China's aardappelteelt prima

Hoe staat de aardappelteelt in China er op dit moment voor? Met die vraag reisden directeur Dick Zelhorst en manager Inkoop Willem van Tilburg van Aviko Potato medio augustus voor een week af naar het Verre Oosten. Hun conclusie: ondanks de grote regionale verschillen is de kwaliteit zeer goed.

Lees meer

'Aviko moet wereldspeler blijven'

Martin van de Ven stopt per 1 september als directeur van Aviko. Boerderij schreef hier twee artikelen over. 

Lees meer

Optimale ‘Logistiek’

Duizenden tonnen aardappelen gaan onder toezicht van Aviko Potato jaarlijks op transport van a naar b. De afdeling Logistiek stemt vraag en aanbod zo nauwkeurig mogelijk op elkaar af.

Lees meer

Voedselveiligheid in perspectief van de aardappelteler

Voedselveiligheid is een basisvoorwaarde waaraan de grondstof van Aviko moet voldoen. Telers die aan Aviko Potato leveren, spelen hierin dus een belangrijke rol. Voor akkerbouwer Johan van Nieuwenhuyzen is voedselveiligheid geen obstakel, maar een uitdaging.

Lees meer

Aardappelen leveren? Zorg voor een goede voorbereiding

Bent u ook al klaar voor het nieuwe seizoen? Doe de checklist!

Lees meer

Wordt u Aviko ketenteler?

Directeur Dick Zelhorst heeft 1 juli jl. tijdens de landelijke aardappeltelersvergadering in Dronten de term "Aviko ketenteler" geïntroduceerd. De Aviko ketenteler is het antwoord van Aviko op de veranderende aardappelmarkt, de groeiende mondiale afzetmarkt van aardappelproducten, de sterk fluctuerende aardappelprijzen en de toenemende vraag naar aardappelen van de industrie.

Lees meer

ATC-vergadering in tekst en beeld

Op dinsdag 1 juli vond de jaarlijkse ATC-vergadering van Aviko Potato plaats. Circa 400 telers waren aanwezig in theater De Meerpaal in Dronten.

Lees meer

André Broeze maakt ATC weer compleet

Met de benoeming van André Broeze als opvolger van Sjaak Wijtvliet, is de Aardappel Telers Commissie (ATC) van Aviko Potato weer voltallig. De benoeming vond plaats tijdens en door de landelijke ATC-vergadering van 1 juli.

Lees meer

Poolprijs Aviko Potato komt uit op € 154,05

Nog nooit week een verwachting van de aardappelmarkt zover van de realiteit af als afgelopen seizoen. Waar iedereen in de zomer van 2013 anticipeerde op schaarste en hoge prijzen, tendeerde de markt vanaf november naar lager om in het voorjaar van 2014 op een desastreus laag niveau te eindigen. Uiteindelijk realiseerde de Aardappel Telers Commissie van Aviko Potato een poolprijs van € 154,05 per 1.000 kg voor aardappelen geleverd in de pool met voorverkoop.

Lees meer