Met de benoeming van André Broeze als opvolger van Sjaak Wijtvliet, is de Aardappel Telers Commissie (ATC) van Aviko Potato weer voltallig. De benoeming vond plaats tijdens en door de landelijke ATC-vergadering van 1 juli.

André Broeze (36) woont met zijn vrouw en twee kinderen in het buitengebied van Dronten. Daar heeft hij in maatschap met zijn schoonouders een akkerbouwbedrijf van 75 ha met consumptieaardappelen, uien, bieten en tarwe. Na afronding van zijn studie aan de Agrarische Hogeschool werkte hij eerst bij een pootgoedhandel en later als agrarisch bedrijfsadviseur bij ABN/AMRO en Countus. Sinds vijf jaar levert Broeze Agria’s, Leonardo’s en Innovators aan Aviko Potato. Een deel van de 25 ha zit in de pool.

Waarom heb je ja gezegd tegen de ATC?

,,Het mooie van de ATC is dat ze écht iets voor telers kan betekenen door goed te onderhandelen over de verkoop. Een teler legt zijn financiële resultaat dus deels in onze handen. Er wordt wat van ons verwacht. Dat zie ik als een mooie uitdaging.’’

Wat verwacht je van je rol?

,,Door mijn ervaring in zowel aardappelen als de financiële dienstverlening, heb ik vertrouwen in die rol. Het grote verschil is dat ik voorheen de individuele belangen van een klant behartigde en nu veel meer voor het telerscollectief moet opkomen. Overigens is de ATC niet nieuw voor mij, ik had er ook via mijn vorige functies mee te maken. Los daarvan vind ik het mooi om naast mijn focus op het bedrijf een bredere kijk op de sector te houden.’’

Hoe kijk je tegen de aardappelmarkt aan?

,,Het blijft lastig om te bepalen wat de markt gaat doen, omdat het van vele factoren afhankelijk is. Afgelopen seizoen liet zien dat verwachtingen anders kunnen zijn dan wat het uiteindelijk gaat worden. Voor dit seizoen lijken de verwachtingen wellicht niet al te hoog, onder andere gezien de uitgeplante arealen. Het is echter in mijn beleving te vroeg om dit ook daadwerkelijk te stellen. Het weer laat zich immers ook van zijn onverwachte kant zien!”