Nog nooit week een verwachting van de aardappelmarkt zover van de realiteit af als afgelopen seizoen. Waar iedereen in de zomer van 2013 anticipeerde op schaarste en hoge prijzen, tendeerde de markt vanaf november naar lager om in het voorjaar van 2014 op een desastreus laag niveau te eindigen. Uiteindelijk realiseerde de Aardappel Telers Commissie van Aviko Potato een poolprijs van € 154,05 per 1.000 kg voor aardappelen geleverd in de pool met voorverkoop.

Hoewel de aardappelen in het voorjaar van 2013 op tijd geplant werden, volgde daarna een periode van koude. Het gewas ontwikkelde zich redelijk totdat het begin juli warm en droog werd. In die periode was er sprake van een groeistilstand. Rond die tijd bleek ook dat de verwerkende industrie hun voorraden verwerkt product juist vanwege de hoge aardappelprijs hadden afgebouwd. Als gevolg van deze situatie schoot de markt naar een fors hoger niveau. De termijnmarkt voor april-contracten steeg naar € 210 tot € 240 per 1.000 kg. Mede ingegeven door een verwachte daling van de Duitse oogstop-brengst met 14% kon de markt dit hoge niveau tot half november vasthouden.

Kentering in de markt

Na de oogst werd bekend dat de export naar Rusland voorlopig weinig kansen zou bieden. Ook de nagroei in zowel Duitsland, Frankrijk en België was groter dan voor de oogst verwacht. Bovendien had de aardappelverwerkende industrie zich al in een vroeg stadium ingedekt vanwege een verwachte schaarste en prijsverhoging. Door deze opeenvolging van berichtgeving zette de markt vanaf half november een dalende tendens in die tot het einde van het afzetseizoen niet meer werd goedgemaakt. Uiteindelijk eindigde de effectieve markt deze maand op een niveau van € 50,- per 1.000 kg.

Maximaal geprofiteerd

De Aardappel Telers Commissie (ATC) verzorgt de verkoop van de poolaardappelen van de aangesloten telers. Met de pool ‘met voorverkoop’ heeft de ATC volop geprofiteerd van het hoge prijsniveau op de aardappeltermijnmarkt in de zomer en herfst van 2013. Bovendien maakte Aviko Potato in die periode gebruik van haar recht om een deel van de poolaardappelen te kopen om fritesverkopen te kunnen doen en het risico op een verdere prijsstijging van haar grondstof af te dekken. Beide keuzes pakten uiteindelijk goed uit voor de aardappeltelers. Contractueel kan de pool zonder voorverkoop pas aardappelen verkopen zodra de oogst binnen is. Daardoor kon deze pool minder profiteren van het hoge prijsniveau in de zomer en herfst.

Mooi poolresultaat

Uiteindelijk heeft de pool mét voorverkoop voor levering in week 13 een gemiddelde prijs opgeleverd van € 154,05 per 1.000 kg. Dit is inclusief de gemiddeld gerealiseerde € 3,24 per 1.000 kg kwaliteitspremie, die dit oogstjaar voor het eerst wordt uitbetaald. De pool zonder voorverkoop leverde voor levering in week 13 een prijs van € 143,78 op. Genoemde prijzen gelden voor de rassen Innovator, Leonardo en Victoria. Voor de Agria ligt de gemiddelde uitbetaling € 6,- per 1.000 kg hoger. Dit is een direct gevolg van een hogere waardering in de markt gedurende het grootste deel van het seizoen voor de specifieke kwaliteit van dit ras. Voor de rassen Asterix, Bintje, Challenger, Compass, Eurostar, Fontane en Ramos wordt € 6,- per 1.000 kg minder betaald dan de genoemde prijs.

Poolprijzen afzetseizoen 2013-2014 (levering week 13)
 Rassen  Pool met voorverkoop  Pool zonder voorverkoop  Agrico pool
 Innovator, Leonardo, Victoria € 154,05* € 143,78* € 138,95
Agria  € 160,05*  € 149,78*  € 144,95 
Overige rassen  € 148,05* € 137,78* € 132,95 

*inclusief gemiddelde kwaliteitstoeslag

Genoemde prijzen zijn netto exclusief btw. De gemiddelde beursnotering Belgapom bedroeg € 93,- terwijl de cash settlement op de termijnmarkt op € 115,- is vastgesteld. De gemiddelde notering op de aardappelbeurs Emmeloord/Goes komt uit op € 119,-.