Op dinsdag 1 juli vond de jaarlijkse ATC-vergadering van Aviko Potato plaats. Circa 400 telers waren aanwezig in theater De Meerpaal in Dronten.

Vanaf 16.00 uur ’s middags tot het buffet was het officiële deel van de vergadering. Zowel ATC-voorzitter Jan van Kempen als directeur Dick Zelhorst van Aviko Potato gaven hun visie op ontwikkelingen binnen de aardappelmarkt. ’s Avonds nam Nederlands meest bekende astronaut André Kuipers de zaal mee op een fictieve reis door de ruimte.

Meerwaarde van ATC

Jan van Kempen legde namens het ATC-bestuur verantwoording af over het gevoerde verkoopbeleid en ging in op de activiteiten van afgelopen jaar. Hij ziet de rol van de ATC belangrijker worden. Dat staafde hij met nieuwe initiatieven, zoals de invoering van het pootgoed tellen. Ook in het feit dat de ATC vaker wordt betrokken bij bemiddeling tussen telers en Aviko Potato, ziet Van Kempen als positief. Voorheen waren deze bemiddelingskwesties er ook, maar kenden telers de intermediaire rol van de ATC niet.

Verrassend positieve poolprijzen

Van Kempen kreeg de handen uit de zaal op elkaar bij het mededelen van de nieuwe poolprijzen. Dankzij effectief handelen op de termijnmarkt en lange termijnverkopen aan Aviko is de ATC erin geslaagd, in het licht van de aardappelmarkt, voor de telers prima poolprijzen te realiseren. ,,De onzekerheid op de markt aan het begin van het seizoen hebben we goed weten te benutten’’, aldus Van Kempen.

 jan-1  dick-2  sjaak  
Bestuurlijke wijzigingen

Met de benoeming van André Broeze heeft de ATC een opvolger voor het vertrekkende lid Sjaak Wijtvliet gekregen. De vergadering ging unaniem akkoord. Commissielid Henk Meijer werd herkozen. De ATC-commissie overweegt om een negende lid te laten verkiezen om specifiek de belangen van de Rixona-telers in Noord Nederland te borgen.

,,De markt verandert”

Directeur Dick Zelhorst was positief over de resultaten van afgelopen seizoen, en met de prijzen in de pool. Toch wilde hij de telers ook meegeven dat de aardappelmarkt hard verandert. Het aandeel dat voorafgaand aan het seizoen verkocht wordt op vaste prijs neemt gestaag toe in de EU-4 landen (Nederland, Belgie, Duitsland en Frankrijk). Het aandeel vrije aardappelen neemt hierdoor af. In zijn optiek staan de teler en de industrie vandaag op een tweesprong: kies ik expliciet voor de industrie als mijn afnemer en andersom of wil ik vrij telen. Aviko wil in ieder geval verder met de teler die bewust kiest voor een duurzame ketenrelatie met zijn afnemer. Door gezamenlijk te werken aan kostprijsverlaging en kwaliteitsverbetering kan de wereldwijde marktpositie verder versterkt en uitgebouwd worden. Aardappeltelend Europa heeft vanwege haar scherpe kostprijs en expertise volop groeikansen richting de opkomende economieen. Met de introductie van de term ‘Aviko ketenteler’ riep Dick Zelhorst diverse reacties bij zijn gehoor op. Kies je er als teler voor je langdurig te binden aan je afnemer en zoek je gezamenlijk naar kansen, of ga je vooral voor de vrije markt? Zelhorst ziet een groeiende behoefte aan de ketenteler. Aviko is in ieder geval bereid om te investeren in de ketenteler Telers gaven in reacties aan dat ze deze visie zeker konden begrijpen en zich realiseerden dat de marktontwikkelingen in die richting gaan. Voorwaarde is wel dat het ondernemerschap wel behouden moet blijven.

eten-5  eten-10  eten-13
eind eten-8 zaal-14
eten-1 eten-2 eten-4
eten-12 borrel2 eten-6

Na het buffet nam André Kuipers de aanwezigen mee de ruimte in. Vanaf het moment dat hij jaren geleden de vacature in de krant zag tot de landing na zijn tweede ruimtereis. Hij wist het publiek te boeien met prachtige beelden van de aarde vanuit de ruimte.

andre-1 Andre-6 andre-4