Directeur Dick Zelhorst heeft 1 juli jl. tijdens de landelijke aardappeltelersvergadering in Dronten de term "Aviko ketenteler" geïntroduceerd. De Aviko ketenteler is het antwoord van Aviko op de veranderende aardappelmarkt, de groeiende mondiale afzetmarkt van aardappelproducten, de sterk fluctuerende aardappelprijzen en de toenemende vraag naar aardappelen van de industrie.

Vaste groep telers

Aviko koopt elk jaar voor haar Nederlandse fabrieken meer dan een 1,2 miljoen ton aardappelen in. Dat volume wordt nu in verschillende contractvormen verdeeld over veel telers, maar voor de toekomst biedt dit te weinig zekerheid vanwege het relatief hoge aandeel dagprijs gerelateerde aardappelen. Daarom wil Aviko kiezen voor een vaste groep telers die ook bewust voor Aviko willen kiezen, de Aviko ketenteler. Bij een ketenteler is de afzet geborgd en worden meerjarige afspraken over areaal gemaakt, waarvoor een goede prijs betaald wordt. Dit systeem biedt de deelnemende telers een min of meer stabiele inkomensstroom en grotere financiële zekerheid. Het borgen van de afzetkant in volume en prijs zorgt ervoor dat noodzakelijke (groei)investeringen door de teler voldoende en structureel rendement opleveren. Een belangrijke voorwaarde voor de continuïteit en groei van de onderneming.

Ketenteler of vrije markt

De telers en industrie staan volgens Dick Zelhorst samen op een tweesprong. De Europese industrieën kopen steeds meer aardappelen in voor vaste prijzen. De rol van de handel minimaliseert; de Nederlandse fritesindustrie koopt rechtstreeks bij de teler. Het aandeel van fritesaardappelen op lichte gronden groeit door en het aandeel vrije aardappelen neemt af. De mondiale fritesmarkt blijft groeien, waar de EU en de VS de beste kansen hebben. Door een meer stabiele prijs kan Aviko haar exportpositie verbeteren en blijven groeien in de opkomende economieën overzees. Om een stabiele prijs te realiseren heeft Aviko meer en meer behoefte aan telers die expliciet voor Aviko kiezen. De keuze is aan de telers: word je een dedicated ketenteler of kies je voor de vrije markt? De tussenvorm verdwijnt.

Duurzame relatie

Aviko biedt een min of meer stabiele inkomensstroom in netto tonnages voor de teler die zich conformeert aan Aviko. Kansen in de markt kunnen via poolsystemen geincasseerd worden. Afspraken met de ketenteler zijn voor meerdere jaren en op basis van een duurzame relatie. De consequentie is wel dat de teler op rasniveau uitsluitend aan Aviko levert. Aviko is bereid te investeren in de ketenteler en samen te werken aan verbetering van de kwaliteit. Telers die een hoge kwaliteit leveren ontvangen een bonus. Voor Aviko een logische keus, kwaliteit moet immers omhoog om de internationale afzetpositie te behouden en verbeteren. Daarnaast blijft het vanzelfsprekend van belang om een zo laag mogelijke kostprijs te realiseren om 'scherp aan de wind te kunnen varen' in de mondiale afzet. Alleen dan blijft Europa en Aviko in het bijzonder competititief in de wereldmarkt. Er ontstaan nieuwe kansen als Aviko samen met de telers een duurzame ketenrelatie aangaat. Zo wordt de marktpositie sterker, ontstaan er exportmogelijkheden en kan Aviko blijven concurreren met de VS.

Uw mening is belangrijk

Het systeem van ketentelers is in de VS heel normaal. Vorig jaar heeft de ATC een bezoek gebracht aan de VS en met eigen ogen gezien hoe het principe van de ketenteler werkt. Ondanks scherpe discussies over de contractprijzen, die er altijd zullen blijven, is de binding tussen de teler en de industrie krachtig.

De ATC vindt het belangrijk dat u, als teler van Aviko, de kans krijgt om mee te denken. U bent dan ook van harte uitgenodigd om uw mening te geven over dit onderwerp. Heeft u interesse om mee te denken, laat uw aanmelding achter via onderstaand formulier: 

Uw naam
Ongeldige invoer
E-mailadres
Ongeldige invoer
Laat uw reactie achter
Ongeldige invoer
Neem de tekens over(*) Neem de tekens over
Ongeldige invoer