Huisvervoerder Butter koploper in de markt

,,Het gaat snel met Butter’’, vertelt algemeen directeur Marc Nijdam van het Europese transportbedrijf, met hoofdkantoor in Dronten. Het gros van haar jaarlijkse drie miljoen ton bulklading bestaat uit pootgoed en consumptieaardappelen, waarvan een groot deel van Aviko Potato. ,,We zijn er trots op om al jaren haar huisvervoerder te zijn.’’

Lees meer

Vaste prijscontracten: € 2,50 hoger

Het contracteren voor oogst 2014 is gestart. En hoe! De vaste prijscontracten van Aviko Potato voor de rassen Agria, Innovator, Victoria en Markies zijn met € 2,50 per ton verhoogd.

Lees meer

Alle pootgoedknollen tellen

Bij gewassen pootgoed wordt voortaan ook het exacte knolaantal vermeld. Dit is een unieke service die Aviko Potato in samenwerking met De Kubbe in Biddinghuizen aanbiedt.

Lees meer

Bij de les blijven

De afgelopen 12 maanden waren voor de aardappeltelers best bijzonder. Eerst gaf het koude voorjaar de prijsvorming van de oude oogst een positieve impuls, waarna een trage gewasgroei in het voorjaar en de zomer een stevige bodem in de aardappelmarkt legde voor oogst 2013.

Lees meer

Telers tevreden over af-landpool

Deze week werd de prijs vastgesteld van de eerste Aviko Potato af-landpool met voorverkoop voor frietgeschikte aardappelen. Hoewel de poolprijs door de meeste van de 50 aanwezige telers als ‘realistisch’ werd beoordeeld, waren er ook enkele kritische noten.

Lees meer

Afland pool met voorverkoop

Aviko Potato is dit jaar gestart met een af land pool voor frietgeschikte aardappelen van de hoofdrassen Fontane, Miranda en Agria. In deze pool zijn in de periode van week 33 tot en met week 44 aardappelen af land geleverd.

Lees meer

Veiligheid boven alles!

Zowel de telers áls Aviko Potato willen de kwaliteit van de aardappelen gedurende het seizoen goed volgen. Daarom nemen de medewerkers van de kwaliteitsdienst met regelmaat monsters van alle opgeslagen partijen. Daarbij nemen de medewerkers geen risico's als het gaat om persoonlijke veiligheid.

Lees meer

De Kubbe verhoogt servicegraad voortdurend

Op- en overslagbedrijf De Kubbe in Biddinghuizen is voor Aviko Potato een belangrijke partner voor het bewaren, snijden, wassen, ontsmetten en afleveren van pootgoed. Jaarlijks verwerkt De Kubbe 25.000 ton aardappelen. Het voordeel van de samenwerking met Aviko Potato is dat grotere partijen pootgoed kunnen worden ingekocht, de kwaliteit goed gevolgd kan worden en de behandeling en levering van pootgoed heel flexibel is.

Lees meer

In overleg is bijna alles mogelijk

,,Een goede samenwerking'', zo vat akkerbouwer en varkenshouder Jos Derks zijn relatie met Aviko Potato samen. Met name de planning bij aflevering, de openheid bij de tarrering en de oplossingsgerichtheid van Aviko Potato spreken hem aan.

Lees meer

Vruchtbare wisselwerking droogindustrie teelt

Aviko Potato contracteert aardappelen voor de droogindustrie in meerdere gebieden in Nederland. Dit levert een vruchtbare wisselwerking op tussen de aardappeltelers en de twee Aviko Rixona-fabrieken die de aardappelen tot vlokken en granulaat verwerken.

Lees meer