“Aviko Potato wil met haar contracten nog meer aansluiten op de wensen van de individuele teler”

Afgelopen week is de contractering van Aviko Potato gestart. Aviko Potato biedt een grote variëteit aan contracten: vaste prijscontracten, poolcontracten, fritesgarantiecontracten via de aardappeltermijnmarkt, min/max contracten, dagprijscontracten en komend oogstjaar zelfs een pilot met variabel volume op vaste prijscontract, afhankelijk van de opbrengst. Een breed pakket aan contractvormen waaruit ieder teler zijn eigen keuze kan maken, passend bij de specifieke bedrijfsomstandigheden, het gewenst risicoprofiel en de persoonlijke voorkeur. Voor komend oogstjaar zijn de contracten op een aantal punten gewijzigd.

Lees meer

Praktische tips voor het gebruik van extranet

Het nieuwe Extranet bevat veel praktische informatie voor telers. Maar hoe vindt u de juiste gegevens? We geven graag nog even wat handige tips voor een beter gebruik.

Lees meer

Ambassadeur van Aviko Potato in China

Sinds 2008 is Aviko Potato actief in China om de aardappelteelt daar te helpen ontwikkelen. Sinds dit jaar werkt een Chinese aardappelprofessional bij Aviko Potato in Dronten. Zewen Yang (25) vertelt over zijn rol in acht vragen&antwoorden.

Lees meer

Af-land pool Aviko Potato komt uit op € 132,- per ton

De af-land pool van Aviko Potato betaalt € 132,- per ton uit voor de geelvlezige rassen en Innovator. De overige rassen scoren € 127,-. Het is voor het derde jaar dat telers hun frites-aardappelen af-land kunnen aanbieden voor deze poolvorm. De belangstelling ervoor is groot. De pool is bedoeld voor aardappeltelers die niet zelf kunnen opslaan, maar ook niet afhankelijk willen zijn van de grillen van de markt tijdens de oogstperiode. Telers combineren deelname in de af-land pool vaak met een vaste prijs contract.

Lees meer

Meer oog voor kwaliteit

Terwijl de Kerst alweer voor de deur staat, herinneren we ons allemaal nog het koude en droge voorjaar van 2015. Als gevolg van de vlotte aanplant en de gunstige omstandigheden vonden de eerste voorverkopen voor de af-land pool op een bescheiden niveau plaats. De aanhoudende koude, gevolgd door een droge zomer, zorgden voor en positieve stemming in juni, juli en augustus.

Lees meer

Vlotte aflevering bij Limburgse telers Geraats

De broers Bert en Johan Geraats in het Limburgse Baexem telen jaarlijks 25.000 ton aardappelen. Goed voor 100 miljoen porties friet. Dit jaar kozen ze voor de rassen Fontane, Zorba en het nieuwe ras Lady Amarilla. Fontane gaat de bewaring in, Zorba en Lady Amarilla werden afland geleverd. ,,De afspraken die we rondom de planning met Aviko Potato maken zijn heel praktisch’’, volgens Johan Geraats. ,,En de afwikkeling na de levering verloopt soepel.’’

Lees meer

Oogst 2015 koerst af op gemiddelde opbrengst

Terwijl de vroege aardappelrassen in Flevoland inmiddels zijn doodgespoten en de oogst ervan is gestart, staan de latere rassen in Flevoland en Zuidwest-Nederland er nog groen op. Ondanks het koude voorjaar, de droogte en de plaatselijke extreme regenval, verwachten de buitendienstmedewerkers Manfred van ’t Erve en Jan-Willem de Weert van Aviko Potato een opbrengst die in lijn ligt met het meerjarig gemiddelde, maar met een lager onderwatergewicht dan gemiddeld.

Lees meer

Nieuw Extranet voor telers in augustus online

Vanaf begin augustus 2015 kunnen telers de meeste relevante documenten vinden op het vernieuwde Extranet van Aviko Potato. Dit nieuwe portaal is sneller en biedt meer mogelijkheden dan het huidige systeem. Telers krijgen binnenkort via de mail bericht.

Lees meer

Bodemscan: instructie bodembeoordelen

Op een akkerbouwbedrijf is de beoordeling van de bodem de basis voor het nemen van passende maatregelen voor duurzaam bodembeheer. Het graven van een profielkuil en het invullen van de Bodemscan is daarvoor een geschikt instrument. In een kuil kunnen factoren zoals de beworteling, structuur, en storende lagen worden beoordeeld.

Lees meer

ATC benoemt twee nieuwe bestuursleden

Roelof Jan Wollerich en Jos Derks zijn toegetreden tot de Aardappel Telers Commissie (ATC) van Aviko Potato. Hun benoeming vond plaats tijdens de landelijke ATC-vergadering van 1 juli jl.

Lees meer