Niet alle gewasverkleuring duidt op stikstof

Op een aantal aardappelpercelen kleurt het gewas wat licht. Dat kan duiden op een tekort aan stikstof. Zeker op percelen waar scherp bemest is en veel neerslag is gevallen. Door uitspoeling komt een stikstofgebrek dan snel aan het licht. Als de lichte kleur van het gewas daadwerkelijk door een tekort aan stikstof komt, geldt het advies om bij te bemesten. Echter, er kunnen ook andere oorzaken zijn. Structuurschade bijvoorbeeld. Of tekorten van andere mineralen. Daarom is het raadzaam om bij twijfel, de bodem en/of bladstelen eerst te bemonsteren.

Lees meer

Voedselveiligheid in teelt & bewaring

Iedere teler die aardappelen levert aan Aviko Potato dient zijn aardappelen voedselveilig te telen en te bewaren. Het bewijs daarvoor wordt verkregen via certificering. Voor in Nederland geteelde aardappelen zijn daarvoor de certificaten VVA(K) en GlobalGAP geaccepteerd. Waarom is certificering eigenlijk nodig?

Lees meer

’Hoeveel kali strooi je op je aardappelen?’

Kali is een belangrijke voedingsstof voor aardappelen. Bij de keuze voor meer of minder kali doen meerdere argumenten de ronde. Chris van den Boogaart, buitendienstmedewerker in de regio Limburg, Oost- en Midden-Brabant geeft duidelijkheid.

Lees meer

KwALIteit

,,Het kwaliteitsmineraal voor de aardappel’’, noemt Matthijs Meijer, manager Agronomie bij Aviko Potato, kalium ofwel kali. Uit onderzoek blijkt dat het kaligehalte in de bodem soms te laag is. Meijer roept daarom op tot meer aandacht voor de aanwending van kali, onder meer op basis van de inzet van grondmonsters en plantsap-analyses.

Lees meer

De lange weg, van handelshuis tot Aviko Potato-ras

Minimaal zes jaar duurt het voordat een door Aviko Potato goed bevonden aardappelras definitief aangeboden wordt aan de eigen telers. Agronoom Goffe Schat krijgt jaarlijks zomaar twintig rassen onder z’n hoede, waarvan soms maar één echt voldoet aan de eisen van Aviko Potato. ,,Want een nieuw ras moet echt iets toevoegen.’’

Lees meer

Rendement opkrikken met betere rassen

Meer rendement voor de teler én de verwerker. Dat is het doel van de speurtocht die agronoom Goffe Schat van Aviko Potato de komende weken maakt langs de rassenpresentaties van handelshuizen. ,,We zoeken de rassen die meer tonnen frites per hectare leveren'', stelt agronoom Goffe Schat.

Lees meer

Representatieve monsters noodzakelijk

Door de voorbemonstering bij de telers van Aviko Potato kunnen de productieleiders bij de fabrieken de juiste match maken. Want voor elk eindproduct gelden andere eisen. Dankzij de gegevens van de voorbemonstering kan Aviko alle partijen maximaal benutten. Zo gaan telers én fabriek samen voor het beste resultaat.

Lees meer

Gratis: de elektronische aardappel

De elektronische aardappel van Aviko Potato is een nieuwe gratis service voor de telers. Met deze aardappel wordt tijdens het rooien en inschuren vastgesteld waar de aardappelen een verhoogde kans op stootblauw hebben.

Lees meer

Chauffeur bepaalt mate van blauw

De chauffeur op de rooier heeft grote invloed op blauw. Daarnaast vraagt elke aansluiting tussen de stortbak, transportband en hallenvuller extra aandacht. Dat blijkt uit praktijkproeven met de elektrische aardappel van Aviko Potato.

Lees meer

Week 40: Resultaten proefrooiingen beschikbaar

De afgelopen weken heeft Aviko Potato in de verschillende regio’s proefrooiingen uitgevoerd. Het is een goede indicatie van de te verwachten bruto opbrengst, kwaliteit en maatsortering.

Lees meer