Door de voorbemonstering bij de telers van Aviko Potato kunnen de productieleiders bij de fabrieken de juiste match maken. Want voor elk eindproduct gelden andere eisen. Dankzij de gegevens van de voorbemonstering kan Aviko alle partijen maximaal benutten. Zo gaan telers én fabriek samen voor het beste resultaat.

Betrouwbaar beeld

Henk Verhey, productieleider diepvriesproducten Aviko Steenderen: ,,Als we weten wat voor partij we de lijn op draaien, dan weet de procesoperator op voorhand waarop hij het bakproces moet bijsturen. Denk aan temperatuur of baktijd. Maar op basis van de voorbemonstering kiezen we ook welk eindproduct we van een partij maken. Daarom is het zo belangrijk dat de monsters een betrouwbaar beeld van de hele partij geven.''

Representatieve monsters nemen

Jorrit Leensen is hoofd kwaliteit bij Aviko Potato en hij benadrukt dat representatieve monsters belangrijk zijn. Het is belangrijk om te weten of een partij uniform is of dat er variatie in zit. ,,Neem dan ook met regelmaat monsters gedurende het rooien.''

Telers nemen van elke 250 ton aardappelen een monster tijdens het inschuren. Voor het ras Innovator wordt van elke 125 ton een monster genomen. Daarvan wordt de grofte, het onderwatergewicht en de kwaliteit (blauw, rooibeschadigingen, vreterij) bepaald.

Door de monsters ook echt van elke 250 ton (cq. 125 ton) te nemen geeft het een goed beeld van de variatie in de partij. ,,En dat is een gezamenlijk belang van onze telers en Aviko Potato. Samen halen we het zo het beste resultaat.''

11 22  33 8 2  3 4 7