Meer rendement voor de teler én de verwerker. Dat is het doel van de speurtocht die agronoom Goffe Schat van Aviko Potato de komende weken maakt langs de rassenpresentaties van handelshuizen. ,,We zoeken de rassen die meer tonnen frites per hectare leveren'', stelt agronoom Goffe Schat.

Nieuwe toppers in de praktijk

Vier rassen gaan komend seizoen hun primeur bij Aviko Potato telers maken.

  • EUROSTAR Fritesras dat ingezet wordt bij behoefte aan AM-resistentie voor Ro 1en Pa 2, 3. Behoort tot het Fontane-segment.
  • REGINA Geelvlezig ras voor het koelverssegment. Bedoeld als verbreding van het rassenpakket dat nu enkel uit Hansa bestaat.
  • ARSENAL Ras met lage suikergehaltes. Heeft een brede AM-resistentie voor rostochiensis en pallida. De wratziekteresistentie is voor Noordoost-Nederland niet toereikend, maar in andere regio's zijn er wel teeltmogelijkheden.

Heeft u belangstelling om één van deze rassen te telen? Neem dan contact op met de buitendienstmedewerker in uw regio.

20 rassenpresentaties bezoeken

Deze week maakt Schat zijn rondje langs 20 rassenpresentaties van aardappelkwekers en -handelshuizen. ,,Voor de kwekers is fastfood is een belangrijk segment, het is een omvangrijk deel van het aardappelareaal'', weet Schat. Naast de landbouwkundige eigenschappen staat de drogestofverdeling in de knol volop in de belangstelling. ,,Een betere drogestofverdeling geeft egalere frites zowel qua kleur als structuur'', aldus Schat.

Het ultieme fritesras

Het ultieme fritesras voor Nederland is wat Schat betreft nog niet gevonden. Innovator is een prachtig ras, maar toch zoekt de agronoom naar een ras dat nóg beter is. ,,Eigenlijk wil ik een vergelijkbaar ras dat net iets vroeger is en de tweede helft van het bewaarseizoen nóg beter bakt.'' Daarnaast is Schat altijd scherp op een geschikt wit ras. ,,Met de producten die je van witte rassen maakt, kun je de hele wereld bedienen. Kleur is leidend.''

Alternatieven

Voor het koelvers-segment let de agronoom op resistenties voor AM, opbrengst en roest, om een alternatief naast Hansa te bieden. Kleur, rendement en een regelmatige maat zijn daarbij ook speerpunt. De zogenaamde 'laag suikerrassen' selecteert hij voor de verwerking tot vlokken. ,,Daarbij speuren we naar een variant waarbij het aandeel suikers niet oploopt in de bewaring.'' Want een laag suikergehalte is een belangrijke eis bij dit segment.

Zes rassen uitzoeken

Tijdens zijn jaarlijkse rondgang probeert Schat zes rassen te selecteren die hij op de proefvelden van Aviko Potato kan uitzetten. Als ze drie jaar op rij de verwachtingen waarmaken, wordt er opgeschaald. Weer drie jaar later wordt de knoop definitief doorgehakt of het ras geschikt is voor grootschalige teelt en verwerking.