Op een aantal aardappelpercelen kleurt het gewas wat licht. Dat kan duiden op een tekort aan stikstof. Zeker op percelen waar scherp bemest is en veel neerslag is gevallen. Door uitspoeling komt een stikstofgebrek dan snel aan het licht. Als de lichte kleur van het gewas daadwerkelijk door een tekort aan stikstof komt, geldt het advies om bij te bemesten. Echter, er kunnen ook andere oorzaken zijn. Structuurschade bijvoorbeeld. Of tekorten van andere mineralen. Daarom is het raadzaam om bij twijfel, de bodem en/of bladstelen eerst te bemonsteren.

Daarmee voorkomt u dat er extra stikstof wordt gestrooid terwijl dat niet nodig is. Teveel stikstof leidt namelijk tot teveel gewasgroei en een latere of niet volledige afrijping. De aardappelen zijn daardoor minder goed te bewaren.

Ziet u ook een licht gewas? Neem dan contact op met uw buitendienstmedewerker van Aviko Potato en beoordeel wat de beste strategie is.

De afgelopen weken heeft Aviko Potato overigens onderzoek gedaan naar stikstof, kali en mangaan op praktijkpercelen Hansa. Binnenkort zullen wij u informeren over de analyse van de verzamelde informatie.