De elektronische aardappel van Aviko Potato is een nieuwe gratis service voor de telers. Met deze aardappel wordt tijdens het rooien en inschuren vastgesteld waar de aardappelen een verhoogde kans op stootblauw hebben.

Stootblauw heeft een negatieve invloed op de kwaliteit en uitbetaling van de aardappelen. Daarom is het voor zowel de telers áls voor Aviko Potato belangrijk om het te voorkomen. Met de elektronische aardappel worden de kwetsbare punten tijdens de oogst en inschuren zichtbaar en kunnen maatregelen worden genomen.

Ook voor u!

Vraag uw buitendienstmedewerker om de proef uit te voeren. De elektronisch aardappel wordt over de rooier mee gerooid en volgt het inschuurproces. Daarna kan dan op de bijbehorende computer afgelezen worden waar de partij eventueel te grote klappen krijgt.

De TIPS van Matthijs

Matthijs Meijer is manager agronomie van Aviko Potato en heeft enkele praktische tips om stootblauw te beperken:

  • ken de blauwgevoeligheid van uw ras;
  • bij een hoog onderwatergewicht, zoals deze herfst, is de kans op blauw groter. Ga dus extra voorzichtig te werk;
  • bij een knoltemperatuur lager dan 8°C is de aardappel extra gevoelig; zorg dat er voldoende grond op de rooimat blijft liggen;
  • kies een lage snelheid van de transportbanden en voorkom hoeken kleiner dan 90 graden (bij voorkeur één ‘rechte’ lijn).
  • Een scherpe hoek levert extra krachten op de aardappel op;
  • de klassieke tip, maar heel erg belangrijk: beperk de valhoogtes en gebruik valbrekers;
  • test de mate van blauw door pas na 48 uur na het rooien (na 24 uur zie je slechts een deel.) een monster aardappelen te schillen en te beoordelen;

Elc. aard 2 Elc. aard gr