In maart krijgen alle Aviko Potato telers toegang tot onze nieuwe kiemremmingsapp. We zitten inmiddels in de laatste testfase. De app wordt toegankelijk via de inlog van het extranet en uw smartphone. Zowel Aviko Potato als de teler profiteren straks van dit handige hulpmiddel.

Nu veel telers dit seizoen zijn overgeschakeld op een nieuw kiemremmingsmiddel is er veel aan gelegen om de stand van zaken in alle bewaarplaatsen goed te kunnen volgen. Daar zijn diverse redenen voor. Allereerst zijn er de veiligheidstermijnen van de verschillende middelen. Wanneer het afzetmoment van een partij bekend is, kan de teler in overleg met buitendienst een beslissing nemen over het moment van laatste toepassing van de kiemremming. Zo kunnen de kosten voor kiemremming geoptimaliseerd worden. Tegelijkertijd worden zo de risico’s op ongewenste geur en smaak in eindproduct voorkomen. Daarnaast hebben we te maken met herbetredingstermijnen na toepassing van middelen en de soms sterke geur van de middelen. Deze factoren hebben invloed op het moment waarop onze buitendienstmedewerkers een cel kunnen en mogen betreden voor inspectie of monstername. Wij willen voorkomen dat we langskomen op momenten dat de cellen niet betreden kunnen worden. Dit doen we met de informatie uit de app.

Bewaarsituatie bekend

De buitendienst van Aviko Potato heeft de afgelopen maanden van alle telers de bewaarsituatie in kaart gebracht. Alle bewaarcellen zijn bekend en staan al klaar in de app. De teler kan straks in de app voor elke cel of schuur actueel gaan bijhouden wanneer een kiemremmer is toegediend en in welke dosering. Deze registratie wordt verplicht voor alle bewaarders. Uiteraard kan de teler de digitale registraties gebruiken voor de verschillende certificaten: per bewaring is een handig overzicht van alle behandelingen beschikbaar.

Samen risico’s verkleinen

De buitendienst kan straks via de app de intervallen tussen behandelingen monitoren. Aangevuld met de ervaringen met alle bewaringen, kunnen we samen het risico te verkleinen dat een partij toch gaat uitlopen. Dat is uiteraard ook het belang van de teler.

Handleiding en filmpje

Gelijktijdig met de introductie van de app zal een handleiding worden rondgestuurd en komt er een filmpje op de website over het invullen van de benodigde gegevens.