Voor de schaatsliefhebbers komt er een mooie periode aan. Een koudefront trekt vanuit Oost-Europa onze kant uit en laat zich vanaf zondag gelden. De lage temperatuten en een stevige wind versterken elkaar daarin. Wat betekent dit voor de aardappelen in bewaring?

Zoals het er nu naar uitziet handhaaft de koudeperiode zich minimaal anderhalf tot twee weken. De verwachtingen zijn dat de temperaturen dalen tot bijna tien graden onder het vriespunt. Houd de temperatuur in bewaring de komende dagen goed in de gaten en plaats een extra thermometer op de koude kant van de schuur.

Dicht de tochtgaten

Oudere bewaringen hebben soms tochtgaten waardoor veel natuurlijke trek ontstaat. De telers weten uit ervaring waar die zitten. Houd die tochtgaten goed in de gaten en dicht ze af. De trek van koude lucht kan lokaal namelijk tot ongewenst lage temperaturen leiden.

Voldoende verse lucht

Belangrijk voor de aardappelen in bewaring is dat er steeds voldoende verse lucht beschikbaar is. Blijf dus ventileren, maar doe dat heel voorzichtig. Zet de luiken niet maximaal open, want de koude lucht geeft dan lokaal veel te grote temperatuurverschillen Een betere optie is om intern te ventileren met de buitenluiken op een kier of de deuren van de bewaarplaats een stukje open te zetten. Let wel op dat er condensvorming kan ontstaan waardoor de luiken(bedieningen) vast kunnen vriezen.

Zet er een kachel bij

Blijft het koud en daalt de temperatuur in de bewaring omdat de isolatie onvoldoende is, zet dan een kachel voor de keerwand en warm de lucht in de bewaring iets bij. Let rop goed op dat het CO2 niveau in de bewaring niet te hoog wordt.

Heeft u vragen of twijfelt u? Raadpleeg dan uw buitendienst.