De pool af land van Aviko Potato heeft een gemiddelde prijs gerealiseerd van € 38,10 per ton voor de rassen Zorba en Innovator. Voor de overige rassen was dat € 33,10 per ton. De uiteindelijke omvang van de pool was bijna 23.000 ton.

 De afland pool richt zich hoofdzakelijk op de teelt van frietaardappelen op de Oostelijke zandgronden van Nederland. Voor oogst 2020 geldt dat de aardappelen op tijd konden worden geplant. Daarna volgde een lange periode van droogte waardoor veel percelen herhaaldelijk zijn beregend. De groeiomstandigheden in juni/juli waren gemiddeld genomen goed maar de verschillen tussen regio’s waren groot. Als gevolg van de hittegolf in de 1e week van augustus bleef de opbrengstverwachting onder het 5-jarig gemiddelde. September maakte nog iets goed waardoor de opbrengst bijna op het 5-jarig gemiddelde uitkwam

De prijsvorming in de periode dat de afland pool op de markt komt, werd volledig beïnvloed door de Corona-perikelen. Potato NL noteerde in die periode een gemiddelde van € 31,72 en Belgapom € 29,50. De afland pool wist een gemiddelde prijs van €38,10 voor de Zorba en Innovator en € 33,10 voor de overige rassen voor levering in de periode van week 33 tot en met week 44 te realiseren.

Uitbetaling pool afland 2020

weeknummer

Zorba, Innovator

Agria, Fontane, Miranda,, Victoria, Amora

Week 34

€ 40,35

€ 35,35

Week 35

€ 38,85

€ 33,85

Week 36 t/m 44

€ 37,35

€ 32,35

(prijzen exclusief BTW)