Beste aardappelteler,

Het coronavirus heeft de wereldwijde samenleving volledig in haar greep. De maatregelen die regeringen nemen zijn zeer ingrijpend, maar absoluut noodzakelijk. Er heerst een grote onzekerheid die met de dag groter wordt. Terecht, want waar gaat het heen met deze crisis? Hoe gaat het ons raken, onze naasten, onze economie, onze bedrijven?

Het gevolg hiervan is dat de Europese afzet van (verse) aardappelproducten de afgelopen week grotendeels is stilgevallen. De markten reageren desastreus. Branche breed zijn wij onmogelijk in staat ons hiertegen te verweren. BO Akkerbouw heeft een spoedberaad gehad met de gehele Nederlandse aardappelketen (VAVI, NAO, LTO en NAV) met als doel om de problemen als gevolg van de coronacrisis zoveel als mogelijk het hoofd te bieden, door met de gehele keten en de Rijksoverheid aan kortetermijnoplossingen te werken.

De actuele situatie dwingt Aviko Potato om daar waar nodig zeer ingrijpende maatregelen te nemen, zoals de productie te verlagen en-/of stil te leggen, meer verwerkt product in opslag te nemen en grotere volumes aardappelen naar de droogindustrie af te zetten. Hierdoor kunnen wij niet garanderen dat de aardappelen in de afgesproken leverperiode verladen worden. Wij willen u daarom vragen om - nu het nog kan - de bewaartemperatuur (weer) te laten dalen en de aardappelen verder te behandelen met kiemremmingsmiddelen. Wij beseffen terdege dat wij hiermee een extra inspanning van u verwachten, zonder dat wij de gevolgen hiervan exact in beeld hebben en wellicht een deel van de aardappelen niet tot frites kunnen worden verwerkt. Toch vragen wij uw begrip voor het feit dat we afwijken van leveringsafspraken zoals we deze met elkaar gemaakt hebben.

Vanaf nu zullen wij u wekelijks informeren. Heeft u nu al behoefte om door te praten over de actuele situatie, neem dan contact op met uw vaste aanspreekpunt binnen Aviko Potato. Het is voor Aviko Potato zeer waardevol om onder deze omstandigheden samen op te kunnen trekken met de ATC. Er is aandacht voor elkaar en zorg om elkaar. Dat is en blijft nodig om deze zeer moeilijke periode samen te kunnen overbruggen. Wij wensen, mede namens de ATC, iedereen die in zijn directe omgeving met een coronabesmetting te maken krijgt, heel veel sterkte toe.

Aardappeltelerscommissie (ATC)
Andre Broeze

Aviko Potato BV
Dick Zelhorst