De pool af-land van Aviko Potato voor oogst 2019 heeft een gemiddelde prijs gerealiseerd van € 135,75 per ton voor de rassen Zorba, Innovator en Agria. Voor de Fontane was dat € 125,75 per ton en voor de overige rassen € 130,75 per ton.

shutterstock 1499906213Het uiteindelijke volume van de pool was, als gevolg van toename van areaal en een iets hogere opbrengst dan verwacht, 12% hoger dan het jaar ervoor. Dat maakte de Aardappel Telers Commissie (ATC) vandaag bekend.

Aviko Potato is de enige aanbieder van een pool af-land. Deze pool geldt voor de oogstperiode van week 33 tot en met week 44 en betreft de rassen Zorba, Miranda, Agria, Victoria, Fontane, Innovator en Lady Amarilla. Het teeltgebied van de aardappelen strekt zich grofweg uit van de zuidoostelijke zandgronden tot het noordoosten van ons land.

Beter dan dagprijs

De aardappelen die in de pool af-land geleverd worden, zijn over het algemeen iets minder geschikt voor lange bewaring. Bovendien beschikken de telers veelal niet over een passende opslagruimte om de aardappelen lang te bewaren. Daarnaast heeft de pool de afgelopen jaren een toenemende aantrekkingskracht op telers doordat ze een structureel hogere prijs te kunnen realiseren dan de gemiddelde dagprijs in de oogstperiode.

Positief sentiment

De pool af-land van Aviko Potato had te maken met een positief sentiment dat aanvankelijk werd bepaald door een hoog prijsniveau voor de oude oogst. Die situatie schepte verwachtingen. Daarentegen was ook bekend dat als gevolg van de positieve stemming in de markt, het areaal aardappelen in Europa wederom was gegroeid met onder normale omstandigheden een groter aanbod tot gevolg. In deze situatie was het voor de pool, in tegenstelling tot een jaar eerder, lastig om een positie te kiezen.

Profiteren van prijsfluctuaties

Toch wist ze op enkele momenten te profiteren van de prijsfluctuaties. Die speelruimte was echter voorbij toen de dagprijs, tegen de aanvankelijke verwachting in, opliep toen de oogst stagneerde vanwege de neerslag. Uiteindelijk wist de pool een resultaat neer te zetten dat € 8,00 per ton hoger ligt dan de gemiddelde beursnotering van PotatoNL in de af-land periode en € 20,00 per ton hoger dan de gemiddelde Belgapom notering.

Pool groeit met 12%

Het volume van de pool groeide in 2019 met 12% ten opzichte van het jaar ervoor vanwege groei van het areaal en aantal deelnemers. Droogte liep als een rode draad door het hele groeiseizoen heen en had voor veel telers een pijnlijke invloed op de opbrengst. Zeker op percelen waar niet beregend kon worden. Telers die in de gelegenheid waren, hebben heel veel moeten investeren in beregening. Daardoor wisten ze weliswaar een hoge opbrengst veilig te stellen, maar liepen ze ook tegen een veel hogere kostprijs aan. Problemen en vertragingen tijdens de oogst hebben ook een aanzienlijke invloed gehad op het onderwatergewicht en stootblauw.