Samen met zijn vader teelt Ruud Enthoven 30 hectare Agria’s. Hun voorkeur heeft het om lang te bewaren en het merendeel van de aardappelen via de pool af te zetten. Die realiseert gemiddeld genomen een goede prijs.

Aviko Potato pootgoedEnthoven behoorde tot de groep telers die ruim tien jaar geleden overkwam van Agrico. Hoewel er destijds best wel twijfel bestond, ging het vanaf de overstap eigenlijk best goed in de samenwerking met de nieuwe afnemer. “We werden steeds enthousiaster om te blijven. Met name ook doordat wij merkten dat de afhandeling goed is en dat Aviko Potato ook met de prijs goed kon meekomen”, aldus Enthoven. “We hebben nooit het gevoel gehad dat we iets tekort kwamen, dus zitten we er nog steeds.” Door haar omvang heeft Aviko bovendien altijd ruimte om een goede afzet te vinden voor partijen die niet in de frites kunnen. En ook als een partij hard achteruit gaat en snel weg moet, levert dat volgens de Flevolandse aardappelteler geen probleem op. “Ze lossen het gewoon heel netjes op. Als het met een partij een keer niet gaat zoals we graag zouden zien, denken ze zeker mee.”

Pool doet het goed

Enthoven kiest meestal voor afzet via de pool. Die realiseert gemiddeld genomen een goede prijs. “Met vrije aardappelen zouden wij het niet beter doen.” Dit jaar doet Enthoven ook een deel op vaste prijs omdat de verwachting was dat de aardappelprijs - na het goede jaar van oogst 2018 - wat lager zou zijn. “Je weet vooraf waarvoor je tekent, dus daar moet je ook tevreden mee zijn. En als je voor lange bewaring op 19 cent uitkomt, hoor je ons echt niet. Naast de 40 ton per hectare die vast ligt, levert Enthoven alle extra tonnen via de pool.