- PERSBERICHT VAVI - De bewaring van consumptieaardappelen gaat in het volgende bewaarseizoen (oogst 2020) een nieuwe periode tegemoet. Dit volgt op een aangekondigd EU-verbod op het gebruik van Chloorprofam als kiemremmingsmiddel in de aardappelsector welke op korte termijn zal worden geïmplementeerd door de Nederlandse overheid.

Gezien het verbod op Chloorprofam zal het voor de verwerkende industrie niet mogelijk zijn om aardappelen van oogst 2020 behandeld met Chloorprofam af te nemen. Telers die leveren aan de verwerkende industrie worden daarom ook met klem verzocht oogst 2020 niet te behandelen met Chloorprofam.

Een gevalideerd en gedragen reinigingsprotocolaviko potato aardappelen gassen

De transitie naar het nieuwe bewaarregime brengt een serie uitdagingen met zich mee voor de gehele aardappelsector, variërend van effectieve kiemremming met behulp van alternatieve middelen tot een grootschalige schoonmaakoperatie van bewaarcellen die een Chloorprofam verleden hebben. In nauwe samenwerking met de nationale federaties van een zestal EU-landen en de EUPPA wordt op dit moment een aantal initiatieven opgezet, waaronder het verkrijgen van inzicht in kosteneffectieve reiniging van aardappelbewaarloodsen. In Nederland wordt deze actie opgezet door de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI). Het beeld van kosteneffectieve reiniging zal medio maart 2020 compleet zijn en leiden tot een concreet telersadvies. Tevens zullen de onderliggende onderzoekresultaten van het reinigingsproject worden gedeeld met de Europese Commissie met het oog op de aanvraag van een tijdelijke MRL, een noodzakelijk instrument om calamiteiten op basis van historische contaminatie te vermijden. Tot slot, adviseren de VAVI-leden haar telers proactief over een alternatieve aanpak voor kiemremming.

Nauwe en intensieve samenwerking essentieel

Naast het dringende verzoek om Chloorprofam niet toe te passen voor oogst 2020, zet de VAVI in op intensieve samenwerking met alle partners in de aardappelketen om telers te informeren over goede praktijken, zowel in het gebruik van alternatieven als de reiniging van bewaarplaatsen. Alle telers van consumptieaardappelen worden daarbij aangespoord ook zelf een goed beeld te vormen van wat de gevolgen zijn van de gewijzigde regelgeving omtrent het gebruik van Chloorprofam, en hoe deze adequaat op het eigen bedrijf gemitigeerd kunnen worden.

Over de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie

De Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) is hét gezicht van de aardappelverwerkende industrie in Nederland, en vanuit die hoedanigheid gesprekspartner voor alle belanghebbende. De VAVI wil de mondiale positie van de industrie versterken, duurzame groei faciliteren door de belangen van zes internationaal opererende bedrijven te behartigen op Nederlands en Europees niveau. Om dit te bereiken communiceert de VAVI proactief met en naar de relevante stakeholders over de visie, waarden, initiatieven én dillema’s van de aardappelverwerkende industrie in Nederland.