Aviko gaat in het Belgische Poperinge een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van diepgevroren frites en aardappelvlokken. Royal Cosun, het moederbedrijf van Aviko, heeft dit besluit deze week genomen.

Afbeelding nieuw te bouwen fabriek Poperinge IIAviko speelt hiermee in op de wereldwijd jaarlijks toenemende vraag naar aardappelproducten.

De wereldwijde markt voor diepgevroren groeit jaarlijks met zo’n 4%. Voor Aviko is het een logische keuze om met de capaciteitsuitbreiding hierop in te spelen. “We hebben binnen de bestaande productielocaties geen ruimte om de productie nog verder te optimaliseren. Willen we blijven profiteren van de wereldwijde groei en onze huidige positie kunnen behouden, dan is deze uitbreiding nodig”, aldus Dick Zelhorst, directielid van de Aviko-groep en verantwoordelijke voor de aanvoer van grondstof voor de Aviko-fabrieken in Europa en China.

Groei areaal in Noord Frankrijk

Na een zorgvuldige evaluatie van de mogelijkheden op het gebied van teelt, logistiek en de markt, bleek Poperinge in het zuiden van België het meest geschikt voor nieuwe fabriek, temeer doordat Poperinge op steenworp afstand ligt van de specialiteitenfabriek van Aviko in Proven. Daardoor ontstaan extra synergievoordelen. Zo leidt deze combinatie bijvoorbeeld tot maximalisatie van de verwaarding van de beschikbare grondstof. “In Noord Frankrijk zien we bovendien ruimte voor uitbreiding van het areaal aardappelen. De huidige teeltrotatie  van de Franse akkerbouwers biedt die ruimte en de telers tonen veel belangstelling voor Aviko. Bovendien ligt de nieuwe productielocatie gunstig ten opzichte van exporthavens.”

“Producteurs pour Aviko”

Enkele jaren geleden heeft Aviko , analoog aan de telerscommissie ATC in Nederland, samen met een aantal Franse telers  een eigen telerscommissie in Frankrijk opgericht: de “Producteurs pour Aviko.” In nauwe samenwerking met deze telersafvaardiging wordt gewerkt aan de opbouw van een nieuwe teeltregio in Noord Frankrijk. Dit verloopt voorspoedig, mede door de zeer constructieve en positieve houding van de Franse telers.

 Over twee jaar operationeel

Naar verwachting zal de productie in september 2021 kunnen starten. De nieuwe fabriek krijgt een capaciteit van 175.000 ton diepgevroren frites en 11.000 ton aardappelvlokken per jaar. Deze capaciteit kan bij verdere afzetgroei op dezelfde locatie nog eens verdubbeld worden. Het project omvat onder meer een was- en sorteer faciliteit, verwerking van afvalwater, een fabriek voor de productie van frites en aardappelvlokken én een 40 meter hoog vrieshuis. In het nabijgelegen Proven heeft Aviko al een fabriek voor de productie van zowel diepgevroren frites als aardappelspecialiteiten. Deze locatie gaat zich volledig toeleggen op de productie van aardappelspecialiteiten. De huidige productie van diepgevroren frites wordt verplaatst naar Poperinge. Zodra de nieuwe fabriek operationeel is, biedt het werk aan circa 155 medewerkers, met inbegrip van ongeveer 45 medewerkers die vanuit Proven meeverhuizen. Voor de afzet van de producten richt Aviko zich op West Europa, Azië en Zuid-Amerika.

Duurzame groei

Aviko streeft ernaar groei te realiseren op een duurzame en verantwoorde wijze met respect voor mens, maatschappij en milieu. Daarom krijgt duurzaamheid bij het ontwerpen, bouwen en in gebruik nemen van de nieuwe fabriek de grootst mogelijke aandacht. Dit komt onder meer tot uiting in gecombineerde energie efficiency, minimaal verlies van aardappelmateriaal, volledig hergebruik van restmaterialen en water, zonnepanelen op het dak en een vrieshuis dat gebouwd wordt volgens de BREEAM standaard, een prestigieuze beoordelingsmethode voor de duurzaamheidsprestatie van gebouwen.