De Aardappeltelerscommissie (ATC) van Aviko Potato heeft voor oogst 2018 een gemiddelde poolprijs gerealiseerd van € 304,23 per ton (vanaf € 273,39 voor levering in week 45 tot € 343,26 per ton voor levering in week 28). De bewaarvergoeding t/m week 28 bedraagt € 80,- per ton.

poolprijsDeze prijzen zijn het gemiddelde van alle rassen en gelden voor de pool zonder voorverkoop en zijn exclusief de kwaliteitspremie van gemiddeld € 1,00 per ton.

Voor de aardappeloogst van 2018 geldt dat het een groeiseizoen van uitersten was. Dat begon met veel neerslag direct na het poten, gevolgd door de warmste meimaand in 300 jaar. Daarna werd het droog en blééf het droog en warm. Lange tijd werd gesproken over een vergelijking met het historisch droge teeltseizoen van 1976, maar naarmate de zomer verstreek bleek dat een vergelijking niet mogelijk was. De droogte van zomer 2018 overtrof namelijk alle records. Met grote gevolgen van dien. Telers die konden beregenen, deden dat volop en realiseerden nog redelijke opbrengsten. De telers die hiervoor geen mogelijkheid hadden, moesten lijdzaam toezien hoe het gewas leed onder de droogte. Dat leidde soms tot zeer schrijnende situaties. De opbrengstverschillen per teler waren enorm.

Pool 20% kleiner door lage opbrengsten

De gemiddelde opbrengst van de pooltelers kwam uit op ruim 46 ton per hectare. Een jaar eerder lag dat nog op 57 ton per hectare. Uiteindelijk was het volume van de pool daardoor 20% kleiner. Ook Europees gezien was er sprake van een forse daling. De gemiddelde opbrengst van de EU-5 landen bedroeg 40 ton per hectare. Dat is 7 ton lager dan gemiddeld. Het EU-5 aanbod bleef daardoor steken op 24,3 miljoen ton terwijl de verwerkers 28 tot 29 miljoen ton grondstof nodig hebben.

Overbrugging zoeken

Dankzij de grote aardappeloverschotten vanuit oogst 2017, kon Aviko tot half augustus produceren op de oude oogst waardoor ze een maand korter met oogst 2018 hoefde te draaien. Daardoor ontstond er, ondanks de veel kleinere vroege oogst, nog een goede aansluiting op de nieuwe oogst. Vervolgens kon het tekort aan aardappelen door overheveling van producties naar de gebieden met meer aardappelen zoals Zuid Duitsland, benutting van het groeiende areaal van Aviko Potato in Frankrijk en vergroting van het inkoopvolume vroege aardappelen, voor oogstjaar 2019 gedicht worden.

Markt stabiel hoog

De aardappelmarkt reageerde in juni 2018 direct op de groeiomstandigheden. De oogst van vroege aardappelen steeg van € 150,- per ton in week 24 naar € 300,- per ton in week 30. In de afland periode lag de dagprijs rond de € 270,- per ton. Vanaf begin januari lag de dagprijs rond €300,- per ton om de rest van het seizoen stabiel op of rond dat niveau te blijven. Ondanks het beperkte aanbod aardappelen in Europa, steeg de markt niet verder. Frites wordt namelijk op de wereldmarkt afgezet en bij nóg hogere grondstofprijzen wordt ervoor gekozen om diepgevroren verwerkt product elders uit de wereld te verschepen.

Pool in lijn met beursnotering

In een jaar met constante prijzen is het voor een pool lastiger om zich te onderscheiden. Dat geldt zeker ook voor pooljaar 2018. De gemiddelde poolprijs van de pool zonder voorverkoop komt daardoor uit op € 304,23 per ton, dat ligt iets boven de gemiddelde beursnoteringen over oogstjaar 2018. De pool mét voorverkoop zit daar met € 272,81 net iets onder. Een goede prestatie voor een pool die al vóór de hectiek in de aardappelmarkt verkopen doet.

De verschillen in poolprijzen voor de rassen wordt veroorzaakt door kleine verschillen tussen de rassen in de markt. De Aardappeltelerscommissie van Aviko Potato heeft de bewaarstaffel voor beide pools fors verhoogd waardoor telers die lang bewaren meer beloond worden. Ter illustratie: de telers die in de periode week 25-28 hun aardappelen leverden, ontvangen een bewaarvergoeding tot € 80 per ton.

Overzicht poolprijzen afzetseizoen 2018-2019

Pool zonder voorverkoop

Rassen

Week 45

Week 13

Week 28

Innovator, Agria

€ 278,39

€ 300,76

€ 343,26

Victoria,

Lady Anna,

Lady Amarilla,

Markies,

€ 275,89

€ 298,26

€ 340,76

Fontane,

Challenger,

Bintje

€ 273,09

€ 295,76

€ 338,26

Pool met voorverkoop

Rassen

Week 45

Week 13

Week 28

Innovator, Agria 

€ 250,33

€ 272,71

€ 315,21

Victoria,

Lady Anna,

Lady Amarilla, Markies

€ 247,83

€ 270,21

€ 312,71

Fontane,

Challenger,

Bintje

€ 245,33

€ 267,71

€ 310,21

Genoemde prijzen zijn exclusief € 1,00 kwaliteitstoeslag, exclusief de kosten voor de pool van € 0,30 per ton en exclusief BTW.

Aviko Potato bestaat 51 jaar. Waar het bedrijf bij de start een belangrijke rol vervulde bij het collecteren, sorteren en verkopen van de in Flevoland geteelde aardappelen, is het tegenwoordig een internationale onderneming die de inkoop, kwaliteitscontrole en logistieke organisatie van alle aardappelen voor de Nederlandse Aviko-bedrijven verzorgt. Daarnaast is ze betrokken bij de grondstofvoorziening van de Aviko-bedrijven in Duitsland, België, Polen, Scandinavië en China. Doordat Aviko Potato zitting heeft in de Hoofddirectie van het Aviko concern, is er een goed evenwicht in de belangenafweging ten aanzien van de aardappelteelt en -inkoop en de verkoop van het eindproduct.