De afdeling Logistiek van Aviko Potato verlegt eind 2018 de planningstermijn van circa 1 week naar 3 á 4 weken vooruit. Als de operatie achter de rug is, profiteren alle geledingen in de logistieke kolom van het betere overzicht, inclusief de teler. “Verassingen voorkomen levert geld op in de keten.”

Aviko planning“We zijn nu nog sprinters, maar begin 2019 moeten we langebaan schaatsers zijn.” Met deze beeldspraak schetst Jan Wijkhuijs het proces waar zijn afdeling voor staat. Wijkhuijs is hoofd van de afdeling Logistiek en verantwoordelijk voor de belevering van aardappelen naar de productielocaties van Aviko in Europa en de datastromen die samenhangen met deze leveringen. “Op dit moment is onze planningstermijn richting teler ongeveer een week”, vertelt Wijkhuijs. “Dat leidt te vaak tot verrassingen. En verrassingen kosten bijna altijd geld.” Als voorbeelden van een verrassing noemt Wijkhuijs dat een partij in een minder goede conditie is dan verwacht. Of dat een teler door omstandigheden niet beschikbaar is op het moment dat de fabriek zijn aardappels wil hebben. “Elk probleem moet opgelost worden en dat kost tijd. En zo houden de dagelijkse verrassingen de korte planningshorizon in stand. Dat willen we doorbreken.”

Eerste stap is gezet

De eerste stap richting de langere planningstermijn is gezet met de introductie van de nieuwe monsterkisten. “Daardoor hebben wij veel eerder een betrouwbaar beeld van de hoeveelheden en kwaliteiten aardappelen die bij de telers liggen”, legt Wijkhuijs uit. “Dat stelt ons in staat om een betere productieplanning te maken voor de fabrieken.” De tweede stap is het vervroegen van het contact met de teler over het beoogde tijdstip van afleveren. “In de nieuwe situatie krijgt de teler 3 á  4 weken van tevoren het eerste signaal dat zijn aardappels worden opgehaald. Nu is dat ongeveer een week “, vertelt Wijkhuijs. “Vanaf de eerste melding zal de communicatie met de teler met de week intensiever worden. Ook de buitendienst krijgt daarbij een belangrijke rol. Bijvoorbeeld voor partij-inspectie, het nemen van een bakmonster en overleg met de teler, hoeveel vrachten per dag haalbaar zijn.”

Tweerichtingsverkeer

Overigens is het noodzakelijk dat de communicatie tweerichtingsverkeer wordt, stelt Wijkhuijs. “Als er iets mankeert aan een partij, zal de teler ons dat tijdig moeten melden. Aviko Potato zal altijd proberen om het beste uit een partij te halen, ook al moeten we misschien op zoek naar een andere bestemming. Maar dat is minder ingrijpend dan een afkeuring bij de fabriek en een foutvracht. Dat komt weliswaar voor rekening van de teler, maar de fabriek heeft er ook last van door stagnatie in de aanvoer.”

Voordeel voor iedereen

In de nieuwe situatie voorziet Wijkhuijs voordeel voor alle betrokkenen. “De teler weet eerder waar hij aan toe is en wij kunnen beter rekening houden met zijn wensen. Ik verwacht ook dat de laadperiodes korter kunnen worden en dat de acceptatiekeuringen bij de fabriek beter afgestemd zullen zijn op het laden bij de teler door kortere wachttijden. Dat is vooral later in het seizoen belangrijk. Bij partijen met meer slijtage holt de kwaliteit achteruit en moet er zo weinig mogelijk tijd zitten tussen laden, keuren en verwerken.”

Behalve de teler en de fabriek zullen ook de transporteurs profiteren van de langere planningshorizon. “In de praktijk kan AB op dit moment niet veel verder vooruit plannen dan ongeveer een dag; zij hebben een groot belang bij een betere planning en zijn nauw betrokken bij deze operatie”, vertelt Wijkhuijs. “Vergeet niet dat het om grote getallen gaat. We praten over 150 vrachten per dag. Hun chauffeurs krijgen te maken met kortere wachttijden, zowel bij de telers als bij de fabriek.”  Om de wachttijden te verkorten, overweegt Aviko Potato ook om de laaddagen te verlengen. “We laden nu tussen 6 en 22 uur en dat wordt straks tussen 5 uur en middernacht. Ook dat helpt om pieken weg te masseren en wachttijden bij de fabriek te verkorten. Want die draait 24 uur per dag.”