De uitlevering van pootgoed verliep afgelopen voorjaar niet voor iedereen even soepel. In de landelijke ATC-vergadering is hier al aandacht aan geschonken. Maar ook binnen de keten is de discussie gevoerd waarbij pootgoedhandelshuizen, Aviko Potato én de vervoerder hebben toegezegd om gezamenlijk verbeteringen door te willen voeren.

Kenmerkend aan de periode van uitgifte is dat veel telers hun pootgoed bij voorkeur niet eerder willen ontvangen dan nodig is. En op het moment dat de pootdatum dichterbij komt, lijkt het weleens of iedereen tegelijk pootgoed willen ontvangen. Door spreiding van afleveren vlakt de piek af, is er beter te plannen en ontstaat er meer rust. Daarnaast kwam uit de evaluatie dat de communicatie over de uitlevering aandacht verdient én dat de late omzetting van maten de kans op fouten vergroot.

Kwaliteit

Overigens is in het overleg ook vastgesteld dat Aviko Potato, in het belang van haar telers, zal vasthouden aan de reeds ingeslagen weg voor wat betreft de strikte ingangscontrole op kwaliteit. Hierin werkt Aviko Potato nauw samen met De Kubbe.

Voorkeursweek opgeven

Aviko Potato is inmiddels gestart met de verkoop van pootgoed voor oogstseizoen 2018. In overleg met de ATC zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • Telers geven bij de aankoop van het pootgoed een voorkeursweek van ontvangst door. Deze periode zal maximaal gerespecteerd worden;
  • De aangepaste bewaarstaffel van pootgoed honoreert een vroegtijdige uitlevering;
  • Hoe eerder uw bestelling van pootgoed bekend is, des te meer er rekening kan worden gehouden met uw voorkeur;
  • Dankzij het totaaloverzicht van voorkeursleveringen worden mogelijke knelpunten vroegtijdig gesignaleerd. Door goed en tijdig te communiceren kunnen deze in onderling overleg worden opgelost;
  • Pootgoedhandelshuizen zullen telers vroegtijdig aan elkaar proberen te koppelen om daarmee het transport te beperken;
  • De logistieke planning en bewaarvergoeding voor gesneden pootgoed is maatwerk. Uw voorkeuren kunt u vooraf met uw buitendienst bespreken.

Rol voor afdeling logistiek

De buitendienst geeft uw pootgoedbestelling door aan de afdeling Logistiek van Aviko Potato in Dronten. Rond eind februari 2018 maken zij de voorlopige planning van de uitlevering. Zij zullen vanaf dat moment ook zorgdragen voor de communicatie tussen leverancier, vervoerder en afnemer. 

Goed blijven communiceren

Het resultaat van de aangescherpte werkwijze is dat er in een vroeg stadium al veel meer inzicht is in de uitlevering van pootgoed en we daardoor mogelijke knelpunten wellicht al kunnen oplossen voordat ze ontstaan. Neemt niet weg dat het voorjaarsweer altijd haar invloed zal blijven houden op de realiseerbaarheid van de planning. Communicatie en wederzijds begrip blijven dus aandacht vragen.