Chris van den Boogaart, buitendienst Aviko Potato Zuidoost:

De Velddag van Aviko Potato op 1 juli a.s. in Volkel is een investering in de contacten tussen telers en Aviko Potato en tussen de telers onderling. “Wij willen de telers graag bij elkaar hebben en de telers hebben het liefst contact met Aviko in de regio”, zegt Chris van den Boogaart van de buitendienst in het gebied.

chris01“Dat vullen we nu op een mooie praktische manier in. Veel telers hebben een gemengd bedrijf met dieren en zijn in de zomer vaak aan het beregenen. De Velddag brengt Aviko Potato naar de regio. Bovendien kunnen we op de demovelden allerlei teeltactualiteiten laten zien waar we in de praktijk veel vragen over krijgen. Als de telers daar dan met ons en met elkaar over praten, krijg je waardevolle contacten.”

Uitdagingen op het zand

De telers op het zand hebben zo hun eigen uitdagingen bij de aardappelteelt, vertelt Chris. “Op de klei groeit het traag maar gestaag. Hier op het zand zijn de grondsoortverschillen vaak zeer groot en is het lastiger om de groei te reguleren. Voor je het weet krijg je holle knollen. Als teler probeer je daar wat aan te doen met de pootafstand en de bemesting. Het vraagt veel kennis en fingerspitzengefühl om groei-explosies te voorkomen. Maar Aviko wil grote lange knollen voor mooie friet”, schetst Chris het dilemma. Om die reden liggen er proeven met verschillende pootafstanden en bemestingsproeven met N en K in meerdere rassen. Behalve holle knollen is ook het onderwatergewicht van sommige rassen een punt van permanente aandacht. “Een ras als Miranda moet je met beleid telen. De bemesting komt zeer nauw, of het nou met dierlijke mest of met kunstmest gebeurt. Een ras als Fontane kan veel meer stikstof hebben.”

All-in one

De laatste jaren staan nieuwe methoden voor rugopbouw sterk in de belangstelling. “De all-in-one machines zijn in opmars”, volgens Chris. “Maar in de praktijk zien we het nog wel eens gebeuren dat de ruggen bij dit systeem te vast zijn geworden. Dan is men gaan planten op een moment dat de grond nog niet bekwaam was.” Op de demovelden zijn de resultaten van verschillende manieren van rugopbouw te zien. Naast de all-in-one methode zijn er ook veldjes aangelegd met gitterrollen. Chris hoopt dat er bij de demovelden discussies tussen telers ontstaan. “Ze kunnen straks met eigen ogen de dingen zien waar ze ons vaak vragen over stellen. Zelf zien werkt beter dan alleen praten. En het zou mooi zijn als we de telers kunnen prikkelen om eens een keer iets nieuws te proberen. Misschien kun je een keer een machine met gitterrollen lenen van een collega”, noemt hij als voorbeeld.

We kunnen hier veel

Chris heeft positieve verwachtingen over de Velddag. “We kunnen hier in het Zuidoosten heel professioneel aardappelen telen”, stelt hij. “Er zit veel energie bij de telers. Hoe armer de grond, hoe meer je moet nadenken en hoe meer je moet ondernemen voor een succesvolle teelt. We willen die verhalen horen naast de demovelden. Dan hebben we een geslaagde dag.”