De ATC-dag in Dronten is vorige week in een positieve sfeer verlopen. De gepresenteerde poolprijzen vielen in goede aarde en na het buffet hielden beide Belgische sprekers een boeiend betoog waarin voor aardappeltelers de nodige lichtpuntjes zaten.

Met ruim 300 aanwezigen bij het middagprogramma kende de ATC-dag van Aviko Potato een goede opkomst die ook wat hoger lag dan vorig jaar. ’s Avonds was het iets rustiger, onder andere vanwege een concurrerende bijeenkomst in Flevoland. De presentatie van de poolprijzen zorgde voor een positieve start van de telersbijeenkomst. Met een prijs van € 173,64 voor Agria en Innovator op week 13 in de pool met voorverkoop, kon de Aardappels Telers Commissie (ATC) de telers recht in de ogen kijken. “Na een slappe markt in de winter waren de verwachtingen niet zo hoog meer”, aldus ATC-voorzitter Jan van Kempen. “We zijn zelfs even bang geweest dat we voor de pool zonder voorverkoop niet boven de afland-pool uit zouden komen. Maar de ATC heeft goed geprofiteerd van het slotakkoord in mei en juni.” De poolprijzen van Aviko Potato lieten zowel de cash settlement op de termijnmarkt als de gemiddelde beursnotering in Emmeloord achter zich. Dat gold voor alle rasgroepen en voor de pools met en zonder voorverkoop. “Een prima prestatie”, volgens van Kempen.

Discussie over restpartijen

Na de presentatie van de poolprijzen bracht Jan van Kempen de discussie op de afhandeling van restpartijen. Op dit moment worden die aardappelen meestal op dagprijs meegeleverd aan Aviko. Als het aan van Kempen ligt, gaat dat veranderen. “Het huidige systeem zorgt te vaak voor discussie. Aviko Potato en de telers moeten een keuze maken.” Wat van Kempen betreft, wordt dat een keuze tussen vrije verkoop of meedraaien in de Aviko Potato pool zonder voorverkoop. “Maar als ATC zijn we er ook nog niet uit”, geeft hij toe. Van Kempen is wel stellig over de rol van de markt. “De pool heeft de vrije markt nodig en zeker de termijnmarkt. Om daar leven in de brouwerij te houden, zijn voldoende vrije aardappelen nodig.”

Te vroeg voor voorspelling

Voor een voorspelling voor komend verkoopseizoen vindt van Kempen het nog veel te vroeg. Binnen de EU is het areaal weliswaar met ca. 4% gestegen maar ook de vraag naar aardappelproducten neemt nog steeds toe. De areaalstijging in Nederland van ca. 1% wordt volgens van Kempen waarschijnlijk teniet gedaan door de gevolgen van de treurige weersomstandigheden in het Zuidoosten. En verder is het afwachten. “Het verloop van het resterende groeiseizoen heeft de grootste invloed op de uiteindelijke oogst in Nederland. Niet de excessen tot nu toe ”, aldus van Kempen.