De Aardappeltelerscommissie (ATC) van Aviko Potato heeft voor oogst 2015 een pool-prijs gerealiseerd van € 173,64 per 1.000 kg. Deze prijs geldt voor de rassen Agria en Innovator in de pool mét voorverkoop, geleverd in week 13. Gelet op het marktverloop is dat een goed resultaat.

Vrijwel ieder aardappelseizoen start met de resultaten en sentimenten van het jaar ervoor. Dat gold zeker voor oogst 2015. Door de hoge opbrengst en teleurstellende prijzen van oogst 2014, daalde het Europese areaal aardappelen in 2015 met bijna 4%. Bovendien kiezen telers de laatste jaren in toenemende mate voor de zekerheid dat een vaste-prijs-contract biedt. Die trend werd voorjaar 2015 versterkt door de tegen-vallende markt van oogst 2014.

Grillig groeiseizoen

Als gevolg van het late en koude voorjaar van 2015, werd er in de vroege regio’s vrij laat geplant en ontwikkelde het gewas zich aanvankelijk traag. Ook in de daarop vol-gende droge periode in mei en juni was de groei beperkt. De aardappeltermijnmarkt reageerde daar op en haalde al op 30 juni een niveau van € 256,- per 1.000 kg voor de termijncontracten op april. De tegenreactie kwam toen in augustus voldoende neer-slag viel en de aardappelen een forse inhaalslag maakten. De termijnmarkt daalde daardoor weer naar een niveau van € 150 tot € 160 per 1.000 kg. Uiteindelijk was er voldoende gewasgroei maar óók een toenemende zorg over de kwaliteit als gevolg van veel neerslag in het najaar. Veel partijen hadden problemen met rot, een te laag onderwatergewicht en de interne kwaliteit.

Problemen met kwaliteit

De effectieve markt reageerde ook op de trage groei. In week 29 van 2015 steeg de dagnotering (Belgapom) naar een niveau van € 200,- per 1.000 kg om na de regenperiode weer terug te zakken naar een stabiel niveau van € 110,- tot € 140,- per 1.000 kg (beursnotering Emmeloord). Doordat veel telers tijdens bewaring van hun aardappelen tegen kwaliteitsproblemen aanliepen, moesten die eerder geleverd worden dan was beoogd. Daardoor steeg de aanvoer in de periode eind 2015 en begin 2016. Dat leidde tot enige prijsdruk. De markt wist zich echter vanaf mei weer te herstellen als gevolg van een combinatie van minder aanbod en een toenemende vraag vanuit de Europese verwerkers. De stemming liep op, de effectieve markt steeg in korte tijd naar € 250,- per 1.000 kg.

Strategie heeft gewerkt

De verkoopstrategie van de Aardappeltelerscommissie (ATC) van Aviko Potato was erop gericht de pool mét voorverkoop te laten profiteren van de opleving in de zomerperiode. Gelet op de onzekere oogstverwachtingen als gevolg van de moeizame groeiomstandigheden, werd echter een voorzichtig verkoopbeleid gevoerd. De verkoop van aardappelen in de pool zónder voorverkoop kon pas na de oogst starten. De ATC koos ervoor om gedurende het seizoen aardappelen te blijven aanbieden maar hield, gelet op de te verwachten kwaliteitsproblemen, ook rekening met een opleving in de loop van het voorjaar van 2016. Daar werd volume voor gereserveerd. Hoewel de opleving pas in mei kwam, kon de pool er wel van profiteren.

Mooi resultaat

De ATC realiseerde voor de rassen Agria en Innovator in de pool mét voorverkoop een prijs van € 173,64 per 1.000 kg. Dat is inclusief de bewaarvergoeding en gemiddelde kwaliteitstoeslag. De pool zonder voorverkoop realiseerde voor beide rassen € 167,95 per 1.000 kg. De verschillen met de overige rassen zijn het gevolg van een hogere waardering in de markt voor specifieke kwaliteit van rassen.

Poolprijzen afzetseizoen 2015-2016
 Rassen  Pool met voorverkoop  Pool zonder voorverkoop
Bintje, Fontane  € 161,14 € 155,45
Victoria, Markies, Leonardo € 168,64  € 162,95 
Agria, Innovator € 173,64 € 167,95

Genoemde prijzen zijn netto voor levering in week 13, inclusief gemiddelde kwaliteitstoeslag, exclusief btw. De gemiddelde beursnotering Belgapom bedroeg € 125,- terwijl de cash settlement op de termijnmarkt op € 143,- is vastgesteld. De gemiddelde notering op de aardappelbeurs Emmeloord komt uit op € 153,- .

Mondiale speler

Aviko Potato bestaat 48 jaar. Waar het bedrijf bij de start een belangrijke rol vervulde bij het collecteren, sorteren en verkopen van de in Flevoland geteelde aardappelen, is het tegenwoordig een internationale onderneming die de inkoop, kwaliteitscontrole en logistieke organisatie van alle aardappelen voor de Nederlandse Aviko-bedrijven verzorgt. Daarnaast is ze betrokken bij de grondstofvoorziening van de Aviko-bedrijven in Duitsland, België, Polen, Scandinavië en China. Doordat Aviko Potato zitting heeft in de Hoofddirectie van het Aviko concern, is er een goed evenwicht in de belangenafweging ten aanzien van de aardappelteelt en -inkoop en de verkoop van het eindproduct.