Net als in Nederland streeft Aviko ook in andere productielanden naar een goede relatie met haar telers. En dat werkt. Franck Martinache doet de buitendienst in Noord-Frankrijk en heeft dit voorjaar het gecontracteerde areaal in Frankrijk verdubbeld. Hij steekt veel energie in persoonlijke contacten met de telers. We spraken met Franck toen hij onlangs voor werkoverleg in Nederland was.

Frank Martinache (32) doet niet alleen de buitendienst voor Aviko Potato maar is ook zelf akkerbouwer in Sebourg ten zuidoosten van Lille. Samen met zijn vader heeft hij ca. 100 hectare onder de ploeg waarvan bijna 60 hectare aardappelen. Veel aardappelen staan op huurland want in Frankrijk is de 1 op 4 teelt (of extensiever) standaard. “Ik teel Fontane, Agria, Challenger en Innovator in ongeveer gelijke oppervlaktes”, vertelt Franck. “Met uitzondering van een paar hectare Innovators gaan al mijn aardappelen naar Aviko.”

Areaal verdubbeld

Ondanks stevige concurrentie van de bekende internationale en iets minder bekende lokale frietproducenten is het Franck dit voorjaar gelukt om het aantal Aviko telers meer dan te verdubbelen. Voor de toekomst ziet hij nog genoeg mogelijkheden voor groei. Het aardappelareaal in Frankrijk is behoorlijk groot (ca. 115.000 ha.) en groeit nog steeds een beetje. Net als elders is een verschuiving gaande van verse consumptie naar friet en het kant-en-klaar segment. “Ook verschuivingen tussen fabrikanten bieden mogelijkheden voor groei”, stelt Franck. Aviko Potato heeft volgens hem een prima aanbod voor de telers. “Qua basisprijzen doet Aviko Potato goed mee met de belangrijkste concurrenten, maar de betaling op kwaliteit is bij Aviko Potato beter. Ook is Aviko Potato soepeler als aardappelen eerder worden gehaald dan afgesproken.” Ook het rassenpakket van Aviko Potato scoort prima volgens Franck.

Persoonlijk contact maakt verschil

Naast de zakelijke aspecten speelt ook de relatie met de teler een belangrijke rol bij de marktbewerking in Frankrijk. Franck steekt veel energie in de contacten met de telers. “Voor Aviko Potato is partnerschap belangrijk; we proberen een win-win situatie te creëren. Ik probeer dat zelf ook uit te stralen.” Franck heeft voordeel van het feit dat hij zelf praktiserend akkerbouwer is. “Ik kan makkelijk met de telers praten, ik ken hun situatie. En ze mogen mij altijd bellen. Bij de concurrentie wordt de telefoon niet opgenomen buiten kantoor tijden.” Voor de contractering heeft Franck alle telers persoonlijk bezocht. Vanwege het grote werkgebied kon hij maximaal 4 telers per dag bezoeken en heeft hij maar liefst 4200 kilometer gereden. Naast het persoonlijke contact wil Aviko Potato de Franse telers ook op andere fronten ondersteunen. Zo is onlangs de extranet-toepassing voor Franse telers geïntroduceerd. “Ik heb het net getest”, vertelt Franck, “en het werkt prima.” Via het extranet kunnen ook de Franse telers profiteren van informatie over monsternames, tarreerrapporten, prijzen, contracten en voorwaarden. In de toekomst worden misschien ook telerbijeenkomsten georganiseerd voor de Franse telers.

Potato Europe

Ondanks de voorspoedige groei van aantal telers en areaal van dit voorjaar merkt Franck dat Aviko Potato nog een relatief onbekende speler is onder Franse akkerbouwers. Hij is dan ook blij dat Aviko Potato dit jaar voor het eerst aanwezig is bij de Franse editie van Potato Europe. Naast de website en zijn persoonlijke contacten ziet hij dat als een prima kans om de naamsbekendheid van Aviko Potato te vergroten. Zijn boodschap voor de Franse telers: “Met Aviko Potato heb je een goede toekomst als aardappelteler.”