De productielocatie van Aviko Potato in Steenderen ontvangt dagelijks 50 tot 60 vrachtwagens aardappelen. Logistiek medewerker Stefan Kemper is medeverantwoordelijk voor de continue aanvoer en zorgvuldige selectie van partijen aardappelen. Dit jaar heeft hij meer dan gemiddeld te maken met partijen die vervroegd geleverd moeten worden vanwege problemen met rot.

De periode van afland-leveringen is volgens Kemper goed afgesloten. Door de lange periode met gunstige oogstomstandigheden waren er nauwelijks problemen. Sinds vorige week (week 47) is Aviko Potato gestart met verwerken van partijen die kort in bewaring hebben gelegen. Daarmee start ook het nachtladen weer. ,,We willen de tijd tussen het laden en verwerken van een partij zo kort mogelijk houden’’, legt Kemper uit. Een deel van de telers oogstte in kuilen. Die partijen worden zo veel mogelijk verladen vόόrdat de periode van vorst intreedt.

Continue aanvoer

De Aviko-fabriek in Steenderen is gebaat bij een doorlopende aanvoer van de juiste kwaliteit grondstof. Daar houdt Kemper zich dagelijks mee bezig. Op basis van de voorbemonsteringen uit de bewaring worden de juiste partijen geselecteerd voor de wekelijkse productieplanning. Ras, bakkleur, grofte en punten zijn hierbij de belangrijkste criteria. ,,Wij zoeken steeds naar de beste match tussen het aanbod van de teler en de vraag vanuit de fabriek. Hoe beter die op elkaar afgestemd zijn, des te hoger het verwerkingsrendement’’, stelt Kemper.

Kwaliteitsproblemen

Het is heel gebruikelijk dat er rond november en december meer aanbod is van partijen die niet (langer) optimaal te bewaren zijn. Dit jaar is dat in hoge mate aan de orde. Vooral vanwege problemen met rot die zich tijdens bewaring openbaren. ,,Maar ook het onderwatergewicht is dit seizoen gemiddeld genomen lager’’, vertelt Kemper. ,,Het is afwachten hoe het aandeel rot zich ontwikkelt in de partijen’’, aldus Kemper.

Planning

Vanaf maart/april worden de langer te bewaren partijen aangevoerd. De kans is groot dat er dan sprake is van een stabielere kwaliteit omdat de meeste probleempartijen dan verwerkt zijn. Om de probleempartijen in deze periode zo goed mogelijk te kunnen verwerken, wordt in goed overleg ruimte in de planning van de fabriek gecreëerd. Dat kan door andere (betere) partijen naar een later aflevertijdstip te verplaatsen.

Partijen wassen en uitlezen

Rotte knollen worden verwijderd bij een extern wasbedrijf en desgewenst nog ‘handmatig’ uitgelezen. Op die manier is zelfs een mindere partij soms nog geschikt te maken voor verwerking tot frites. ,,Tot een bepaald percentage rot krijgen we een partij meestal schoon genoeg. Bij te hoge percentages zoeken we een mogelijkheid om de partij te verwerken tot vlokken of granulaat. Hoe dan ook: we proberen voor iedere partij de beste oplossing te realiseren’’, aldus Kemper.

stefanStefan Kemper, logistiek