Terwijl de Kerst alweer voor de deur staat, herinneren we ons allemaal nog het koude en droge voorjaar van 2015. Als gevolg van de vlotte aanplant en de gunstige omstandigheden vonden de eerste voorverkopen voor de af-land pool op een bescheiden niveau plaats. De aanhoudende koude, gevolgd door een droge zomer, zorgden voor en positieve stemming in juni, juli en augustus.

Verkopen op dit hogere niveau was echter lastig. Voorzichtigheid was geboden omdat de opbrengstprognose werd bijgesteld. De vraag was immers: hoe groot wordt de pool? Een groeizame nazomer bracht uiteindelijk fors hogere opbrengsten dan eerder geprognosticeerd. Het volume van de pool steeg daardoor met 3.000 ton en de prijzen brokkelden langzaam af. Met poolprijzen van rond de € 130,- per ton heeft de pool het uiteindelijk beter gedaan dan de dagprijs in het tweede deel van de af-land periode. Dat is positief!

De kwaliteit van de aardappelen baart mij echter zorgen. Zeker gelet op het OWG. Net als vorig jaar worden te veel partijen geleverd met een te laag OWG. Met name Miranda en Agria. Van aardappelen met een OWG beneden 360 gram moet je écht geen frites willen produceren. Want onze belangrijkste klant, de consument, moet de frites wel lekker blijven vinden. Dat is op termijn immers het grootste belang voor de teler. Daarom mijn oproep: de kwaliteit moet beter! Dit zal ook onze insteek zijn bij de contactbesprekingen voor oogst 2016. Het is een verantwoordelijkheid van de teler, maar zeer zeker ook van Aviko. Zij moeten de juiste randvoorwaarden creëren. Met premies en kortingen kan een betere kwaliteit worden gestimuleerd.

Bij moeder Cosun werkt het fors korten bij een laag suikergehalte en winbaarheid en het belonen bij hoog suikergehalte en winbaarheid uitstekend. We houden er immers allemaal rekening mee. Kortom: willen we rassen als Miranda en Agria behouden voor de lichte gronden in de af-land gebieden, dan zullen we samen een kwaliteitsslag moeten maken. Lukt dat niet, dan kan deze periode beter worden ingevuld met Agria’s van de oude oogst.

Jan van Kempen (voorzitter ATC)