De af-land pool van Aviko Potato betaalt € 132,- per ton uit voor de geelvlezige rassen en Innovator. De overige rassen scoren € 127,-. Het is voor het derde jaar dat telers hun frites-aardappelen af-land kunnen aanbieden voor deze poolvorm. De belangstelling ervoor is groot. De pool is bedoeld voor aardappeltelers die niet zelf kunnen opslaan, maar ook niet afhankelijk willen zijn van de grillen van de markt tijdens de oogstperiode. Telers combineren deelname in de af-land pool vaak met een vaste prijs contract.

De levering van aardappelen in de af land pool start in week 33 en loopt door tot en met week 44. Vrijwel alle aardappelen zijn geteeld op de lichte gronden in Oost- en Zuid-Nederland. Door de extreme verschillen in lokale weersomstandigheden zijn er dit oogstjaar grote verschillen in opbrengst en kwaliteit.

De af-land pool is een pool met voorverkoop. Vanaf april wordt er verkocht. Afgelopen voorjaar had de pool te maken met een laag prijsniveau, de nasleep van oogst 2014. In de zomer liep de markt op, maar was er onvoldoende oogstzekerheid om volop te kun-nen verkopen. Uiteindelijk is een gemiddelde prijs van € 127,- tot € 132,- per ton gerealiseerd. Dat is gemiddeld € 30,- tot € 40,- hoger dan de contractprijs.

  Zorba, Innovator, Miranda, Lady Amarilla, Agria, Victoria Fontane, Bintje
Week 34 € 142,02 € 137,02
Week 35 € 137,02 € 132,02
Week 36 - 44  € 132,02 € 127,02

(Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw)

Ondertussen is de fabriek van Aviko in Steenderen overgeschakeld op aardappelen die vanuit de bewaring worden geleverd. Na een gunstige start tijdens de vroege oogst is de markt behoorlijk getemperd. De exportvraag moet nog op gang komen terwijl de oogst groter is uitgepakt dan aanvankelijk werd verwacht. De verwachting is dat de markt tot maart/april weinig beweging gaat vertonen.